Perspektiver

Tæt på, men ikke FOR tæt på

Interview med Rigsrevisor Lone Strøm

Som rigsrevisor vil Lone Strøm gøre Rigsrevisionen mere kundeorienteret uden at kompromittere uafhængigheden.

Det er som med isbjørnene i Zoologiske Have: Som publikum vil man gerne være tæt på, men ikke for tæt på.

Sådan er det også for Rigsrevisionen og dens kunder, der ligeledes skal finde balancen mellem samarbejde og uafhængighed – tæt på, men ikke for tæt på. Siden 1. maj 2012 har den opgave ligget hos rigsrevisor Lone Strøm, der er sat i spidsen for at drive og udvikle Rigsrevisionen.

Siden sin tiltræden har Lone Strøm brugt en stor del af sin tid på at komme i dialog med blandt andre departementschefer og statsrevisorer. Deres input har haft stor betydning for retningen frem:

”Jeg er utrolig glad for dialogen med vores kunder. Der er allerede stor respekt for Rigsrevisionens ord, og det skal vi naturligvis blive ved med at udvikle. Og så har vi brug for at blive udfordret, og derfor skal vi lytte til vores kunder. Vi har en helt særlig forpligtelse, for de kan jo ikke løbe væk.”

Lone Strøm er glad for at overtage en organisation, der grundlæggende fungerer:

”Udgangspunktet for Rigsrevisionen er rigtig godt. Departementscheferne er glade for samarbejdet – og ikke mindst for vores uvildighed. Uvildighed er grundlaget for vores virke. Sådan har det været, og sådan skal det forblive.” 

Alligevel er der ting, der skal arbejdes videre med, fortæller Lone Strøm:

”Vi skal blive bedre til at skabe sammenhæng på tværs af de organisatoriske søjler, så vi også over for kunderne fremstår som et egentligt videncenter. Rigsrevisionen sidder jo inde med en masse eksempler på den gode styring, den produktive proces og den effektive organisering. Dem bør vi i højere grad dele ud af.”

Samtidig vil Lone Strøm gå tidligere ind i projekterne med henblik på at påpege risici i stedet for kun at påpege fejl:

”Vi skal have fundet den rigtige balance mellem involvering og uafhængighed; det er jeg helt overbevist om, at vi kan.”

 

Ny organisation
For at imødekomme ønsket om at gøre Rigsrevisionen mere kundeorienteret er Lone Strøm i gang med at gennemføre en organisationsændring. Hvert ministerområde skal kun have én afdelingschef som indgang til Rigsrevisionen – en form for key account manager, som man kender det fra det private.

Og der er nok af accounts at holde styr på, da Rigsrevisionen arbejder med et bredt spektrum af interessenter:

”Vi skal tilgodese mange interessenter i vores arbejde,” fortæller Lone Strøm. ”Departementscheferne, som er nødt til at afveje korrekthed og effektivitet; de statslige økonomi- og regnskabschefer, der er vigtige medspillere i de store undersøgelser; politikerne generelt, som ofte har andre prioriteringer end de rent driftsmæssige; og endelig statsrevisorerne, der i sagens natur anlægger en meget kritisk vinkel på tingene. Jeg tror, at vejen frem kan være at skille produkterne ad, så der er nogle med fokus på de gode praksisser – og andre med fokus på mere kritisable forhold.”

 

Rigsrevisionen som karrierehus
En anden vigtig samarbejdspartner er de interne revisioner, som Lone Strøm roser for deres dybe kendskab til organisationen og dens udfordringer:

”De har mulighed for at gøre noget, før tingene bliver kritiske, men det kræver, at de virkelig er dygtige. De skal både være et værktøj for deres egen ledelse og samtidig understøtte Rigsrevisionens arbejde. Det kræver en løbende kompetenceudvikling, som vi gerne vil støtte. Ja, faktisk vil vi gerne gå skridtet videre og udveksle medarbejdere med dem.”

Ideen om at udveksle medarbejdere gælder ikke kun de interne revisioner:

”Vi vil også meget gerne udveksle med styrelser og departementer, og vi har konkrete planer i forhold til naboen i Moderniseringsstyrelsen. Det behøver nu ikke at stoppe der; jeg så meget gerne udvekslingsordninger med de store revisionshuse. Samlet er det mit mål, at Rigsrevisionen for alvor bliver et karrierehus.”

 

Mest muligt for pengene
Uanset hvem der med tiden måtte komme forbi Rigsrevisionen, er målet klart: Ressourcerne skal bruges, hvor de gør størst nytte:

”Vi skal gå efter det vigtigste frem for at gå efter 25-ørerne,” siger Lone Strøm. ”Det er vigtigt at prioritere indsatsen i den statslige styring, og risikobaser¬et controlling giver rigtig god mening. Målet er derfor også en overordnet revisionsplan baseret på en vurdering af, hvor risiciene er størst.”

Dermed er den nye rigsrevisor også klar til at understøtte den skærpede styringsdagsorden i den offentlige sektor:

”Det er vigtigt, at statens institutioner bliver bedre til at beregne, hvad tingene koster. Vi er derfor nødt til at arbejde med standardisering, samtidig med at vi har øjnene åbne for forskellige behov i institutionerne. Historisk har det været oplevet som et valg mellem totalstyring eller ingen styring – her skal der virkelig ske noget. Jeg ser det som både og i stedet for enten eller. Når jeg engang stopper som rigsrevisor, vil jeg gerne huskes som en revisor, der – sammen med mine dygtige medarbejdere – gjorde en forskel for at sikre, at pengene blev brugt rigtigt og effektivt. Det er nærmest et kald!”

 

”Vi skal have fundet den rigtige balance mellem involvering og uafhængighed; det er jeg helt overbevist om, at vi kan.”

Lone Strøm, rigsrevisor

Lone Strøm har været Rigsrevisor siden 1. maj 2012. Hun er uddannet statsautoriseret revisor og kom direkte fra en stilling som direktør i Statens It.

Fandt du dette nyttigt?