Perspektiver

Social nytteværdi hos Specialisterne

Interview med Thorkil Sonne, stifter af Specialisterne

”Social Return On Investment” vinder i stigende grad indpas som en metode til at måle effekten af de sociale indsatser. Thorkil Sonne fra Specialisterne giver sit bud på, hvorfor det betaler sig at sætte S’et på ROI.

Man kan se en socialfaglig indsats fra to forskellige vinkler: Det budgetøkonomiske regnestykke, som måler den umiddelbare omkostning, og den velfærdsøkonomiske analyse, som måler de langsigtede sociale gevinster. Den første er de fleste institutioner vant til at styre efter – den sidste er for manges vedkommende et ukendt territorium. Det bliver den næppe ved med at være. 

”I dag vil alle gerne have faktabaseret viden,” siger Thorkil Sonne fra Specialisterne, hvis mål er at få mennesker med autismespektrumsforstyrrelse (ASF) i arbejde.

”Det er ikke nok at sige, at vi vil gøre noget godt for mennesker. Vores indsats skal kunne dokumenteres, for at vi kan tale samme sprog som dem, vi arbejder sammen med, både myndigheder og erhvervsliv.”

 

Konsulentydelser til erhvervslivet
Specialisterne blev stiftet af Thorkil Sonne i 2003, efter hans søn Lars som treårig var blevet diagnosticeret med ASF. I dag tilbyder specialisterne både konsulentydelser til erhvervslivet, et arbejdsevneafklaringsforløb for mennesker med ASF samt en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge i alderen 16-25 år.

”For mig er det vigtig, at vi kan dokumentere både kvaliteten og effekten af vores indsats over for vores primære interessenter. Netop derfor bruger vi SROI-metoden suppleret med forskellige KPI’er. Det kan ganske enkelt hjælpe os til at få mere viden om det, vi gør.”

 

Mest ud af ressourcerne
Thorkil Sonne vurderer, at SROI vinder frem i samfundet generelt:

”Vi kommer til at se mere til SROI i det offentlige rum. Der er mange signaler om, at politikere vil vide, hvordan de bedst prioriterer og får mest ud de eksisterende ressourcer”

Og så handler det ikke kun om økonomi, men også om velfærd og livskvalitet:

”Vores mål er ikke bare at skabe overskud,” siger Thorkil Sonne, ”men at øge livskvaliteten for den enkelte og skabe større inkludering til samfundets bedste. Det er det, vi skal dokumentere, så beslutningerne ikke kun bliver taget af dem, der altid sidder klar med regnearket fremme.”

”Det er ikke nok at sige, at vi vil gøre noget godt for mennesker. Vores indsats skal kunne dokumenteres, for at vi kan tale samme sprog som dem, vi arbejder sammen med, både myndigheder og erhvervsliv.”

Thorkil Sonne, stifter af Specialisterne

Specialisterne tilbyder konsulentydelser til erhvervslivet inden for bl.a. test af forretningskritiske IT-systemer, programmering, datakonvertering, journalisering, datalogistik og dataregistrering med fokus og engagement.

Virksomheden har som et af de første firmaer i verden indrettet sig på vilkårene for mennesker med autisme og lignende udfordringer. Alle konsulenter har en diagnose inden for autismespektret eller lignende, om det så er atypisk autisme, Aspergers, infantil autisme, ADHD, depression eller Tourette.

 

Fandt du dette nyttigt?