Indsigt

Kan det betale sig?

Ny bog fra Deloitte om Social Nytteværdi

Som samfund mangler vi generelt overblik over, hvem der modtager hvilke sociale indsatser, med hvilken virkning og til hvilken pris.

Velfærdsområdet er øverst på dagsordenen – både blandt praktikere, beslutningstagere og i medierne. Udgifterne på området er stigende, problematikkerne intensiveres, og i mange tilfælde ved vi meget lidt om, hvad vi egentlig får for pengene. Der er derfor behov for at se på, hvilke indsatser, der virker bedst, og på den baggrund prioritere at bruge pengene der, hvor de har den største effekt. 

Kan det betale sig? - sådan måler du social nytteværdi handler om at sætte værdi på sociale indsatser og danne et grundlag for prioritering af offentlige midler.

I bogen præsenteres en praktisk, anvendelsesorienteret tilgang til at sætte tal på nytteværdien af de sociale indsatser, både de økonomiske effekter og de kvalitative velfærdsvirkninger, som ikke kan læses i de offentlige budgetter.

Bogen giver konkrete værktøjer til at foretage analyser, der kan sammenligne indsatser for den enkelte borger og på tværs af borgergrupper – både på den korte bane og på lang sigt. Med denne viden kan kommuner, offentlige institutioner og interesseorganisationer foretage oplyste valg om hvilke indsatser, der er værd at satse på.
 

Om forfatterne:

  • Mette Lindgaard er globalt ansvarlig for Deloittes opgaver og ydelser på velfærdsområdet. Mette har opnået et indgående kendskab til vilkår og praksis i den kommunale verden gennem en lang række strategiske projekter, hvor hun blandt andet har arbejdet med metodeudvikling, sagsbehandling, arbejdstilrettelæggelse og digitalisering på områderne for børn, unge, ældre og handicappede.
  • Morten Wiene er specialist i kvantitative analyser på sundheds-, social- og undervisningsområdet med særligt fokus på dataindsamling, datavalidering, statistisk modellering og visualisering af data. Morten har omfattende erfaring med at anvende registerdata til effektevalueringer på socialområdet, og varetager en ledende rolle i Deloitte Survey, der er Deloittes interne surveyfunktion. 
  • Peter Thorgaard arbejder med analyser, evalueringer, styring og effektivisering i den offentlige sektor. Peter har en alsidig metodisk baggrund og har stor teoretisk og praktisk erfaring med effektevaluering og avancerede statistiske analyser. Han har igennem en årrække undervist på Aarhus Universitet og er i dag tilknyttet Københavns Universitet som ekstern lektor i metode og statistik.

 

Fandt du dette nyttigt?