Perspektiver

De bedste idéer kommer nedefra

Interview med Claus Nielsen, universitetsdirektør, DTU

Hvis vi kun brugte algoritmestyring til at drive DTU, ville vi ødelægge kulturen, siger universitetsdirektør Claus Nielsen.

Lange tidskonstanter
Det er ikke let at finde rundt i Lundtofte, hvis man ikke lige kender det. 20 institutter, 5.000 ansatte og mere end 7.000 bachelor- og kandidatstuderende fylder området med heftig aktivitet. Cirka i midten af det hele ligger direktør Claus Nielsens kontor, hvorfra den administrative styring af universitetet udgår.

”Når vi i dag snakker om investeringer i fremtidens uddannelsessektor, skal vi huske på, at vi i dag nyder godt af fortidens investeringer,” siger Claus Nielsen. ”Hvis ikke man i efterkrigstiden havde investeret enorme summer i teknisk forskning, ville vi langt fra have de stærke forskningsmiljøer og forskningstraditioner, vi har i dag.”

Investeringer i teknisk forskning og uddannelse er således afgørende for samfundets udvikling, mener Claus Nielsen, men afkastet skal altid ses over en længere horisont:

”Den styringsoptik, der anvendes i andre dele af den offentlige sektor, passer dårligt til universitetsverdenen, hvor vi arbejder med nogle langt længere tidskonstanter. Selv i et tjept tempo kan du ikke designe, akkreditere, gennemføre og evaluere en uddannelse på under 10 år, så tanken om, at investeringer helst skal skabe resultater i morgen, er svær at forene med den måde, vi arbejder på.”

 

Decentral styring
DTU sætter en ære i at decentralisere de økonomiske prioriteringer så meget som muligt, fortæller Claus Nielsen:

”Når man er et eliteuniversitet, må man også acceptere, at de bedste idéer kommer nedefra. De opstår i forskningsmiljøerne og gennem vores store, internationale netværk. Det er her, vi skal frigøre og forløse vores potentiale som universitet. Derfor er det også naturligt at decentralisere både økonomi og beslutningskompetence.”

Den decentrale styring medfører ifølge Claus Nielsen hverken suboptimering, træghed eller unødigt bureaukrati:

”For institutterne gælder, at de helst vil bruge så mange penge som muligt på forskning og undervisning – og så lidt som muligt på administration. Når vi så samtidig fra ledelsens side har drevet en omfattende rationalisering af vores støttefunktioner, betyder det, at vi i dag har en administration, der kan matche vores ambitioner.”

Og så handler det i sidste ende om en dedikeret organisation, der kan og vil, mener Claus Nielsen:

”Den bedste styring sker gennem vores unikke kultur, der gør, at vi altid tager vores arbejde seriøst. På DTU arbejder mange fra tidlig morgen til sen aften, fordi de brænder for det. Så kan vi godt lægge vores styringsredskaber ned over organisationen, men vi må aldrig ødelægge det gode initiativ.”

”Den styringsoptik, der anvendes i andre dele af den offentlige sektor, passer dårligt til universitetsverdenen, hvor vi arbejder med nogle langt længere tidskonstanter.”

Claus Nielsen, universitetsdirektør Claus Nielsen

Klaus Nielsen har været universitetsdirektør på DTU siden 2007. Han er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet og har blandt andet været ansat i Finans- og Statsministeriet.

Fandt du dette nyttigt?