Perspektiver

Standardisering og samarbejde

Q&A med Henrik Brodersen, direktør for Uddannelsesministeriets It

Forsknings- og uddannelsessektoren er i hastig udvikling i disse år. Som chef for Uddannelsesministeriets It er Henrik Brodersen en af nøglepersonerne.

Hvad er baggrunden for det nye UMIT?
"Uddannelsesministeriets It, i daglig tale UMIT, blev oprettet i 2012 med det formål at samle og konsolidere drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de fællesadministrative systemer, der benyttes af de videregående uddannelsesinstitutioner. Den rejse er vi så begyndt på i dialog med vores samarbejdspartnere og ikke mindst de enkelte institutioner."

 

Hvad bliver anderledes end før?
"Den udvikling, vi skal drive de kommende år, handler først og fremmest om standardisering og om samarbejde. Standardisering skal her forstås som et ønske om, at vi på sigt opererer med færre systemer i sektoren, færre versioner af samme system og i det hele taget en mere strømlinet drift og datahåndtering. Samarbejde betyder, at vi godt er klar over, at vi ikke kan løfte den opgave alene. Institutionerne skal med ombord og inddrages i samarbejdet. Vi lægger på alle måder op til dialog."

 

Hvad er dine ambitioner for den digitale udvikling i sektoren?
"Mine ambitioner er store, men de er også realistiske. Vi skal naturligvis tage hånd om de store studieadministrative systemer som STADS og SIS. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal prioritere andre ting. Vi vil meget gerne se på nye tiltag: selvbetjening, mobile platforme, digitale eksaminer, learning management-løsninger og pædagogisk it, blot for at nævne nogle få eksempler. Her vil vi meget gerne facilitere et samarbejde på tværs af sektoren."

 

Hvad er de største udfordringer på vejen mod øget digitalisering?
"Det lette svar er penge. Vi kan ikke udvikle nye løsninger, uden at der følger penge med. Selv med en stram projekt- og økonomistyring kommer vi ikke udenom at foretage en hård prioritering, når fremtidens løsninger skal udvikles."

 

Hvad er næste skridt for UMIT?
"Næste skridt er at fortsætte den dialog, vi allerede har igangsat. For det politiske niveau gælder, at vi selvfølgelig skal tage stilling til de forskellige prioriteringer, hvad enten det er ændringer i SU-systemet eller ønsker om datastandardisering og øget styring. For institutionerne gælder, at vi fortsat skal tale sammen og lytte til hinanden. Vi tror på, at institutionerne bedst ved, hvad institutionerne har brug for. Derfor møder vi dem også med tillid og ydmyghed, så vi sammen kan skabe nogle løsninger, der løfter sektoren og giver størst mulig værdi for pengene. Det er den udvikling, jeg glæder mig til at drive."

”Mine ambitioner er store, men de er også realistiske. Vi skal naturligvis tage hånd om de store studieadministrative systemer som STADS og SIS. Det betyder dog ikke, at vi ikke skal prioritere andre ting.”

Henrik Brodersen, chef for Uddannelsesministeriets It

Henrik Brodersen er direktør for Uddannelsesministeriets It. Han er jurist fra Aarhus Universitet og har tidligere været ansat i bl.a. It- og Telestyrelsen.

Fandt du dette nyttigt?