Løsninger

Midlertidig assistance til administrationen i uddannelsessektoren

Er der behov for ekstra hænder og operationel optimering?

Deloitte leverer en skræddersyet løsning, der understøtter kerneforretningen, og som sikrer effektiv drift i administrationen ved behov for ekstra ressourcer

I 2014 ser vi, at uddannelsessektoren fortsætter den organisatoriske kortlægning og optimering af processerne. Der er derfor et afledt behov for operationel ressourcetilgang, hvor der fokuseres på optimering og standardisering af opgaver. Der er en stigende efterspørgsel på skræddersyede modeller og løsninger, da mange institutioner ønsker et bedre overblik over styringsgrundlaget såsom indtægter pr. forretningsområde og omkostningsstruktur. Løsningerne giver mulighed for optimering og løbende opfølgning af controlling, rapportering og budgetter.

Deloitte er et multidisciplinært revisions- og rådgivningsfirma, der leverer integrerede løsninger, som sikrer den bedst mulige assistance og rådgivning. Under spidsbelastningsperioder, som for eksempel sammenlægninger af administrative enheder mv., kan det ofte være vanskeligt at dedikere de fornødne interne ressourcer til løsning og optimering af de administrative opgaver og igangsatte projekter. Ved at engagere midlertidigt personale vil organisationen kunne sikre den nødvendige fremdrift og ønskede kvalitet i opgaveløsningen. 

Uanset årsagen til ressourcebehovet vil den midlertidige assistance kunne bistå med analyser og ”hands on” leverede løsninger på alle niveauer i administrationen og inden for alle områder, herunder økonomiafdelingen, lønafdelingen, HR og IT. En midlertidig assistance sikrer ikke kun opretholdelse af driften men eliminerer også fremtidigt dobbeltarbejde og ressourcespild på manuelle processer.

Deloitte Business Process Solutions har stor ekspertise inden for midlertidige assistanceløsninger samt et unikt og indgående kendskab til undervisningsinstitutionernes særlige udfordringer. Vi er vores kunders foretrukne sparringspartner, der leverer løsninger, som virker.

Med udgangspunkt i den enkelte organisations situation, og med vores særlige kendskab til undervisningssektorens udfordringer, rådgiver vi i forhold til operationelle løsninger og afdækning af aktuelle behov. 

Vi har blandt andet hjulpet andre undervisningsinstitutioner med at:

 • Udarbejde taxameter-indtægts- og afstemningsmodeller.
 • Levere skræddersyede rapporteringsløsninger, der matcher organisationens aktuelle styringsbehov.
 • Varetage lønadministration og HR.
 • Levere løsninger i forbindelse med projektstyring og indtægtsdækket virksomhed.
 • Udarbejde formålsregnskab ved årsafslutninger.
 • Udarbejde kompetenceprofiler. 
 • Udarbejde ”Service Level Agreements”.
 • Kortlægge og optimere processer.
 • Udarbejde implementeringsstrategier.
 • Levere midlertidigt administrationspersonale fx IT-chef, HR-medarbejder, drift/lønbogholder, regnskabschef, controller, økonomichef mv.
 • Varetage budgettering og budgetopfølgning.
 • Gennemføre ledelsesrapportering ved brug af sektorens standardsystemer og værktøjer.
 • Forberede revisionsmateriale i forbindelse med årsafslutning.
 • Udarbejde vejledninger og guides til komplicerede administrative processer

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Tina Larsson

Tina Larsson

Partner

Tina is a partner at Deloitte Consulting and has more than 15 years of experience within controlling, reporting, operation, restructuring and optimization of finance functions. She has a background as... Mere