Løsninger

Afklaring af kompetencer, roller og ansvar i kommunen

Hvordan sikres en effektiv kompetenceudvikling for medarbejderne?

Med en kompetenceafdækning enten i hele organisationen eller i udvalgte enheder er vejen lagt for at skabe mere effektive kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne.

Øgede krav og udgiftspres i kommunernes forvaltninger ændrer til stadighed, hvilke opgaver kommunerne skal løse, og hvordan de skal løses. Det kræver et godt overblik over medarbejdernes kompetencer og det kontinuerlige behov for kompetenceudvikling.

Deloitte har stor erfaring i at afklare kompetencer, roller og ansvar i kommunerne.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Udarbejdelse af et kompetenceportræt, der overordnet beskriver forventninger til og rammer for et fremtidigt funktions- eller opgaveområde.
  • Udvikling af kompetenceprofiler, der tilsammen er det operationaliserede udtryk for kompetencer og kompetenceniveau.
  • Kvantitativ og kvalitativ afdækning af nuværende kompetencer hos medarbejdere og ledere i relation til de konkrete kompetenceprofiler.
  • Analyse af kompetencegab mellem nødvendige kompetencer og nuværende kompetencer.
  • Afklaring af roller, ansvar og opgavefordeling, blandt andet gennem udvikling af jobprofiler.Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.