Løsninger

Den grønne kommune

Er potentialet for energioptimering af kommunens bygningsportefølje afdækket og indfriet?

Deloittes forundersøgelse af en række kommuners ejendomsporteføljer viser, at der er store økonomiske gevinster forbundet med at energioptimere bygningsporteføljen.

Kommunernes høje ambitioner på klima- og miljøområdet er nu understøttet af en ambitiøs regeringsaftale. Det danner en god platform for at skabe den grønne kommune.

Det er Deloittes erfaring, at kommunerne ofte ikke er bevidste om, hvor store økonomiske gevinster der er forbundet med at energioptimere bygningsporteføljen. Vi har gennemført en forundersøgelse af kommunernes ejendomsporteføljer, der viser et stort potentiale i at udvide rådighedsbeløbet indenfor servicerammen ved rentabelt at nedbringe energiforbruget og dermed nå klimamålsætningerne.

 

Deloitte har blandt andet hjulpet Aarhus, København, Odense, Allerød og Fredensborg Kommune med at styrke klima- og miljøområdet.

 

Vi hjælper bland andet med:

  • Facilitering af miljø-, klima- og klimatilpasningsstrategi.
  • Helhedsorienteret energioptimering – Energy Lean. Energy Lean omfatter forundersøgelse, screening af bygninger, businesscase som beslutningsgrundlag, kompetenceudvikling, implementering, commissioning, mærkning af bygninger og klimatilpasning.
  • Helhedsorienteret klimatilpasning med udgangspunkt i businesscases for relevante interessenter samt samfundsmæssige costbenefit-analyser.
  • Implementering af grøn indkøbspolitik i kommunernes eksisterende indkøbsproces.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.