Løsninger

Effektiv administration i kommunerne

Prioriterer administrationen de rigtige opgaver?

Det er ikke et mål i sig selv at reducere ressourcer til administration, men det bør løbende overvejes, om administrationen prioriterer de rigtige opgaver og områder, og om ressourceforbruget er rimeligt i forhold til opgaveløsningen.

Med øgede krav til effektiviseringer og besparelser har kommunernes administrative udgifter været i fokus i mange kommunale besparelsesinitiativer. Den administrative organisation understøtter dog (udover de daglige driftsopgaver) en lang række forhold, der kan virke udgiftsreducerende for kommunerne. Det drejer sig for eksempel om optimering af indkøb, udarbejdelse af værktøjer til bedre økonomisk styring samt udvikling og koordinering på tværs af forvaltningsområder.

Deloitte har hjulpet mange danske kommuner med at effektivisere administrationen, heriblandt Lolland, Esbjerg, Ballerup, Fredericia, Horsens, Odsherred, Roskilde, Brønderslev, Slagelse og Københavns kommuner.

 

Vi hjælper blandt andet med:

 • Analyse af afgrænsede administrative områder, fx regnskab, bogføring, lønadministration, it og økonomifunktioner. 
 • Tværgående administrationsanalyser, fx komparative analyser af konto 6-området.
 • Etablering eller potentialevurdering af shared services-centre.
 • Etablering af fælles funktioner, fx indkøbskontor, ejendomscenter og befordringskontor.
 • Design og driftsoptimering af økonomifunktioner med balance mellem effektivitet, fleksibilitet og forvaltningsfokus.
 • Opstilling og analyse af administrationsbudgetter.
 • Interimunderstøttelse med integreret kompetenceløft og procesoptimering.
 • Optimering af snitflader mellem afdelinger, medarbejdere og it.
 • Overheadanalyser.

 

Deloitte har blandt andet hjulpet Aarhus, København, Odense, Allerød og Fredensborg Kommune med at styrke klima- og miljøområdet.

 

Vi hjælper bland andet med:

 • Facilitering af miljø-, klima- og klimatilpasningsstrategi.
 • Helhedsorienteret energioptimering – Energy Lean. Energy Lean omfatter forundersøgelse, screening af bygninger, businesscase som beslutningsgrundlag, kompetenceudvikling, implementering, commissioning, mærkning af bygninger og klimatilpasning.
 • Helhedsorienteret klimatilpasning med udgangspunkt i businesscases for relevante interessenter samt samfundsmæssige costbenefit-analyser.
 • Implementering af grøn indkøbspolitik i kommunernes eksisterende indkøbsproces.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Ulrik Bro Müller

Ulrik Bro Müller

Partner

Ulrik focuses on strategic analysis in the public sector, including strategy development and comparative economic analysis of municipal and state-level spending and activities. Ulrik has executed effi... Mere