Løsninger

Ekstern kvalitetssikring af offentlige megaprojekter

Har det politiske beslutningsgrundlag den fornødne kvalitet?

Politisk bevågenhed, høj kompleksitet og store risici skaber behov for ekstern kvalitetssikring af offentlige megaprojekter.

Ekstern kvalitetssikring har de seneste år vundet indpas som metode til at vurdere kvaliteten af beslutningsoplæg bag store anlægs- og anskaffelsesprojekter. Ekstern kvalitetssikring anvendes i dag i vid udstrækning indenfor Transportministeriets og Forsvarsministeriets ressort. Øvrige ressortområder har dog også fokus på anvendelse af metoden til at forbedre beslutningsgrundlag, leverancer og projektforløb i forbindelse med eksempelvis store it-anskaffelser. 

Offentlige megaprojekter har store budgetter og betydelig bevågenhed fra politikere og Rigsrevisionen. De er samtidig af en sådan varighed, at de strækker sig over flere valgperioder, hvilket kan få betydning for den politiske holdning og opbakning til projektet undervejs. Megaprojekter er også meget komplekse projekter, der involverer samarbejde mellem en lang række aktører, overholdelse af en lang række procedurer og regelsæt og inddragelse af mange forskellige kompetencer. Den bevågenhed, den kompleksitet og de risici, der er forbundet med megaprojekter, medfører ofte et behov for ekstern kvalitetssikring, hvormed det løbende vurderes, om projektet forløber som forudsat, og om målene med projektet indfris.

Deloitte har stor erfaring med kvalitetssikring af offentlige megaprojekter indenfor transport, forsvar, sygehuse og energi. Det er vores erfaring, at kvalitetssikringen mindsker projektets risici og bidrager til en mere omkostningseffektiv realisering af projektets formål. For vores kunder gennemfører vi blandt andet:

  • Kvalitetssikring af beslutningsgrundlag
  • Kvalitetssikring af samfundsøkonomisk analyse
  • Kvalitetssikring af anlægsbudget
  • Kvalitetssikring af projektorganisation
  • Kvalitetssikring af leverancer
  • Evaluering af projektforløb 


Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores erfaringer med offentlige megaprojekter.

 

$(document.head).append(''); $(document.head).append('