Løsninger

Energiafgifter i uddannelsessektoren

Er opgørelse af den godtgørelsesberettigede energiafgift korrekt?

Udnyttes muligheden for godtgørelse ikke, eller tages der for lidt i godtgørelse, påtager uddannelsesinstitutionen sig en unødvendig udgift.

Til forskel fra moms er det ikke muligt at få refunderet el- og vandafgifter via ministeriets kompensationsordning. El- og vandafgift er derfor udgifter, der påhviler uddannelsesinstitutionen, i det omfang afgifterne ikke refunderes via SKAT. Løbende ændringer af afgiftssatserne og af reglerne om godtgørelse kombineret med uddannelsesinstitutionernes ofte komplicerede aktivitetssammensætning betyder, at mange uddannelsesinstitutioner ikke får udarbejdet en korrekt opgørelse af den godtgørelsesberettigede energiafgift.

I Deloitte har vi stor erfaring med at udvikle og implementere energiafgiftsværktøjer, der sikrer en struktureret og korrekt opgørelse af den godtgørelsesberettigede energiafgift. 

Værktøjet tilpasses specifikt til den enkelte uddannelsesinstitution, således at værktøjet tager højde for dels, hvilke aktiviteter uddannelsesinstitutionen har og dels, til hvilke formål el og vand anvendes.

Vores afgiftsværktøj hjælper bl.a. vores kunder med at:

  • se, hvilke beløb der er godtgørelsesberettigede, og som kan medtages på momsangivelsen.
  • oplyse dem om, hvilke beløb der er godtgørelsesberettigede, og som kan medtages på momsangivelsen.
  • lette arbejdsgangen i forbindelse med årsafslutningen.
  • synliggøre, hvilke reguleringer der skal foretages ifm. årsafslutning, når den endelige momsfradragsprocent er beregnet. 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Lone Friis

Lone Friis

Partner

Lone Friis er partner i Deloittes indirekte skattegruppe. Lone har bred erfaring med at rådgive større koncerner med aktiviteter i Danmark og udlandet, herunder optimere momsforhold, implementere lovæ... Mere

Karsten D. Løvschall

Karsten D. Løvschall

Senior Manager

Karsten er senior manager i vores afdeling for indirekte skatter. Han betjener en bred kreds af både større og mindre virksomheder, og har særlig fokus på virksomheder med aktiviteter indenfor fast ej... Mere