Løsninger

Finansiel styring i kommunerne

Trænger kommunen til en ajourføring af den finansielle styringspolitik?

Den finansielle styringspolitik bør til hver en tid understøtte de rammer, der er udstukket i forhold til likviditet, kapitalforvaltning, finansiering, funktionsadskillelse og beslutningskompetence.

Ovenpå finanskrisen har begrebet modpartsrisiko fået langt større betydning end tidligere. I 2014 er fokus således ikke længere kun på afkast, men også på sikring af indeståender. Kommunerne skal derfor nøje overveje, hvilke pengeinstitutter de ønsker at arbejde sammen med. Her skal man se på, hvilke pengeinstitutter, der er udpeget som SIFI´er, samt krav til rating, basiskapital og overholdelse af tilsynsdiamant. 

Når risikoaspekterne er gennemgået, handler det om it- og net-bankløsninger, der tilfredsstiller kommunernes krav på både kort og lang sigt. Endelig handler det om priser og betingelser for kommunens indestående og kreditter. Sluttelig skal kommunen nøje overveje deres låneoptagelse, idet der efterhånden foreligger en lang række forskellige muligheder for kommunen for låneoptagelse både for variable og faste lån.

Deloitte har gennem mange år rådgivet en lang række kommuner og offentlige myndigheder om finansiel styring, heriblandt Roskilde, Slagelse, Fredericia, Rødovre, Fredensborg, Guldborgsund, Roskilde, Greve, Billund, Faaborg-Midtfyn, Samsø kommuner.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Ajourføring af kommunens eksisterende styringspolitik.
  • Assistance til udarbejdelse af ny finansiel styringspolitik.
  • Sparring og gennemgang af kommunens finansieringsrammer og modpartsrisiko. 
  • Sikring af, at kommunen lever op til bedste praksis på området.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.