Løsninger

Implementering af offentlige megaprojekter

Er implementeringen lige så veltilrettelagt som resten af projektet?

Effektiv implementering kræver, at projektet tilpasses både eksisterende systemer og processer, og at det indgår integreret i organisation, kultur og arbejdsgange.

I 2014 ser vi, at offentlige organisationer har øget fokus på at sikre fuld realisering af businesscasen for det enkelte megaprojekt. Det sker ved fokus på løbende opfølgning på både økonomi og kvalitative effekter samt øget anvendelse af kontraktopfølgning og forhandlinger med de involverede private leverandører. Anvendelse af dynamiske økonomimodeller til opstilling af businesscasen for megaprojektet betyder, at disse efterfølgende kan tilpasses til implementeringsfasen og dermed lette den løbende opfølgning. 

 

Deloitte understøtter både processuel, organisatorisk, kulturel og teknisk implementering af offentlige megaprojekter, hvad enten det er it­systemer, militært udstyr, byggeri af sygehuse, anlæg af trafikforbindelser eller investering i infrastruktur på energi­ og miljøområdet.

Vi tilrettelægger det specifikke planlægningsforløb, der sikrer igangsætning af aktiviteter på de rigtige tidspunkter og efterfølgende styring af disse aktiviteter.

Deloittes bistand ved implementering af projekter minimerer og sikrer en effektiv håndtering af de risici, der er forbundet med projektets implementeringsfase. Risici kan i denne fase for eksempel bestå i, at målsætningerne for projektet har ændret sig i perioden, fra projektet blev besluttet, til det står klar. Ved en effektiv implementering af projektet er det vigtigt, at denne målforskydning anerkendes, og at implementeringen bygger bro mellem de oprindelige målsætninger og de behov, der ønskes tilgodeset, når projektet skal implementeres.

Udover at håndtere de udfordringer, der er nævnt ovenfor, medvirker Deloitte til at udarbejde og tilrettelægge den nødvendige kommunikation, træning og ledermobilisering, ligesom vi tilvejebringer en supportorganisation og følger op på målopnåelse og risikostyring undervejs. 
 

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores erfaringer med offentlige megaprojekter.

 

Michael Theill

Michael Theill

Partner

Michael er ansvarlig for Deloittes effektiviseringsydelser til den offentlige sektor og har dyb kompetence indenfor effektivisering, procesoptimering, digitalisering, sagsbehandling og organisationsud... Mere

Ulrik Bro Müller

Ulrik Bro Müller

Partner

Ulrik focuses on strategic analysis in the public sector, including strategy development and comparative economic analysis of municipal and state-level spending and activities. Ulrik has executed effi... Mere