Løsninger

Kommunernes udbud af bankforretninger og kapitalforvaltning

Får kommunerne de bedste samarbejdspartnere?

Mange kommuner har stærke juridiske kompetencer på udbudsområdet, men mangler ekspertise på specifikke områder som for eksempel krav til bankforbindelse og kapitalforvaltere. Her kan Deloitte hjælpe.

I 2014 vil mange kommuner fortsat sende deres bankforretning og kapitalforvaltning i udbud. Udover at finde samarbejdspartnere, der lever op til de af kommunen fastsatte risikokrav, er der betydeligt potentiale i de optimale satser på indlån og kreditfaciliteter samt et it- netbanksystem, der lever op til alle nuværende og kommende organisatoriske krav.

På kapitalforvaltningssiden handler det primært om at identificere de dygtigste kapitalforvaltere, der leverer konsistente høje afkast i de aktivklasser som kommunen opererer indenfor. Disse afkast skal ses i sammenhæng med de tilhørende omkostninger for at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Deloitte har stor erfaring i at bistå kommuner med udbud af bankforretnings- og kapitalkrav og har bistået Slagelse, Fredericia, Rødovre, Fredensborg, Guldborgsund, Roskilde, Billund, Faaborg-Midtfyn, Samsø, Rødovre, og Greve kommuner med dette. Vi kan således hjælpe med at gennemføre et retlinet udbud, hvor kommunen selv bestemmer omfanget af vores involvering i forskellige processer.

Fleksibiliteten omkring involvering er i tråd med, at mange kommuner har stærke juridiske kompetencer på udbudsområdet, men mangler ekspertise på specifikke områder som for eksempel krav til kapitalforvaltere. 

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Fastlæggelse af tærskelværdier.
  • Udarbejdelse af hele eller dele af udbudsmaterialet, herunder omfang af serviceydelser, tidsfrister, og besvarelse af spørgsmål.
  • Vi oplever at vores ekspertise kommer til udtryk ved udarbejdelsen af minimumkrav og tildelingskriterier, der ofte volder vanskeligheder for kommunen
  • Evaluering og gennemgang af tilbud.
  • Udarbejdelse af vurderingsnotat.
  • Besked til vindere.
  • Investeringsteknisk gennemgang af oplæg til kontrakt.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.