Løsninger

Kompetenceudvikling i uddannelsessektoren

Understøtter kompetenceudviklingsaktiviteterne de strategiske mål?

Kompetenceudviklingsaktiviteter bør tage afsæt i institutionens strategi og den enkelte medarbejders behov og potentiale.

Med organisationstilpasninger, effektivisering og roller under forandring i undervisningssektoren, ser vi et stadig stigende behov for koncepter og løsninger, der sætter institutioner og organisationer i stand til at tilbyde deres medarbejdere målrettet kompetenceudvikling, der understøtter de strategiske pejlemærker. Udfordringen er at skabe et koncept for kompetenceudvikling, der tager afsæt i både organisationens behov og den enkelte medarbejders niveau og rolle.

I Deloitte har vi stor erfaring i at facilitere projekter, hvor uddannelsesinstitutionens strategiske mål danner afsæt for ny kompetencestrategi herunder roller, ansvar og adfærd.

Inden for denne ramme hjælper vi blandt andet vores kunder i uddannelsessektoren med at:

  • Definere kompetencestrategien og tegne et fremtidigt kompetenceportræt og kompetenceprofiler med afsæt i den overordnede forretningsstrategi
  • Afdække kompetenceniveauet og identificere kompetencegab for hele eller dele af organisationen
  • Udvikle kompetencemodeller, der beskriver medarbejdernes ønskede adfærd og kompetencer i forskellige roller og på forskellige karrieretrin
  • Coache ledelsen, med henblik på dialog/udviklingssamtaler med medarbejdere – med afsæt i forretningsstrategien og kompetencestrategien
  • Designe kompetenceudviklingsforløb der understøtter kompetenceportræt og profiler, herunder anbefaling af læringsaktiviteter
  • Måle effekten af læringsaktiviteter
  • Integrere kompetencestrategien i processen for medarbejderudvikling og i eventuel performance management proces

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.