Løsninger

Mere inklusion i folkeskolen

Er de organisatoriske og styringsmæssige forudsætninger på plads?

Succesfuld inklusion forudsætter en organisations-, proces- og kompetenceanalyse på tværs af skoler, dagtilbud og specialinstitutioner.

Den politiske dagsorden om øget inklusion i folkeskolen medfører, at flere elever med særlige behov skal rummes i den almindelige undervisning. Samtidig skal alle elevers faglige resultater forbedres, og alle elevers trivsel skal tilgodeses. Denne omstilling kræver en forandringsproces, hvor det organisatoriske og styringsmæssige grundlag understøtter samarbejde og videndeling om et undervisningstilbud af høj kvalitet.

Deloitte har stor erfaring i at rådgive kommunerne om de organisatoriske og styringsmæssige forudsætninger for øget inklusion i folkeskolen.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Organisations- og procesanalyse på alle niveauer i kommunerne fra politikere til lærere og pædagoger på skoler, i dagtilbud eller i specialinstitutioner.
  • Inddragelse af aktører og sparring med ledelse og medarbejdere.
  • Afdækning og analyse af eksisterende og mulige nye redskaber i arbejdet med at skabe inklusion.
  • Afklaring af kompetencer og identifikation af eventuelle kompetencegab.
  • Afdækning og analyse af den eksisterende tilbudsvifte og udnyttelse af egne eller eksterne tilbud med henblik på omlægning af mulige tilbud og deres anvendelse.
  • Afdækning og sammenligning af kommunernes nuværende økonominiveau.
  • Udvikling af incitamentsbaserede styringsmodeller med henblik på optimering af ressourcer og budgetter gennem nye tildelingsmodeller.
  • Oplæg til fremtidig opgavefordeling og organisation.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.