Løsninger

Moms i uddannelsessektoren

Er håndteringen af moms struktureret og effektiv?

Håndteringen af moms i uddannelsessektoren er ofte ressourcekrævende og forbundet med usikkerhed.

Også i 2014 kan moms på uddannelsesinstitutioner være forbundet med komplekse problemstillinger og opgørelser. Håndteringen af moms kan ligeledes være ressourcekrævende og forbundet med usikkerhed. Momsmodellen sikrer en nem og effektiv håndtering af moms og betyder, at uddannelsesinstitutionen uden brug af væsentlige ressourcer kan dokumentere den momsmæssige behandling over for SKAT og ministeriet.

Deloitte har udviklet en momsmodel, der giver overblik ved hjælp af grupperinger af statens kontoplan og ministeriets formålskontoplan. Alle data stammer fra Navision Stat.

Modellen kan håndtere følgende opgaver på en nem og effektiv måde:

  • Sandsynliggørelse af SKAT-moms
  • Sandsynliggørelse af momskompensationen fra ministeriet
  • Beregning af uddannelsesinstitutionens egenfinansieringsandel af moms
  • Beregning af SKAT-moms-fradragsprocenten
  • Beregning af årsreguleringen af moms, dvs. forskellen mellem aconto-indberettede momsbeløb og årets faktiske momsbeløb.

Momsmodellen tilpasses altid uddannelsesinstitutionens specifikke momsforhold, og uddannelsesinstitutionen “holdes i hånden”, så det sikres, at modellen bliver implementeret og igangsat som en vigtig del af uddannelsesinstitutionens afstemning og rapportering af moms. Vi foretager samtidig et review af uddannelsesinstitutionens momshåndtering på køb, og vi foretager en gennemgang af uddannelsesinstitutionens momsopsætning i Navision Stat sammenholdt med en momsfaglig vurdering af IDV-indtægter mm.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Lone Friis

Lone Friis

Partner

Lone Friis er partner i Deloittes indirekte skattegruppe. Lone har bred erfaring med at rådgive større koncerner med aktiviteter i Danmark og udlandet, herunder optimere momsforhold, implementere lovæ... Mere

Karsten D. Løvschall

Karsten D. Løvschall

Senior Manager

Karsten er senior manager i vores afdeling for indirekte skatter. Han betjener en bred kreds af både større og mindre virksomheder, og har særlig fokus på virksomheder med aktiviteter indenfor fast ej... Mere

Tina Larsson

Tina Larsson

Partner

Tina is a partner at Deloitte Consulting and has more than 15 years of experience within controlling, reporting, operation, restructuring and optimization of finance functions. She has a background as... Mere