Løsninger

Navision Stat i uddannelsessektoren

Udnyttes Navision Stat optimalt?

Opsætning og anvendelse af Navision Stat med afsæt i institutionens ydelser og strategiske fokus skaber de nødvendige forudsætninger for en målrettet økonomistyring.

Navision Stat udvikles kontinuerligt og tilbyder sammen med andre fællesstatslige systemer et godt grundlag for at systemunderstøtte økonomi- og styringsmodeller, der i bred forstand kobler institutionernes aktiviteter med økonomien. Vi oplever, at mange uddannelsesinstitutioner gennem tilpasning af deres økonomimodel og bedre udnyttelse af funktionaliteten i deres økonomisystem forbedrer kvaliteten i deres økonomirapportering og derigennem disponerer på et mere kvalificeret grundlag.

I Deloitte trækker vi på en omfattende erfaring med opsætning og anvendelse af Navision Stat og andre fællesstatslige systemer som ØS LDV, IndFak og RejsUd. Vores tilgang tager først og fremmest afsæt i den styrings- og forretningsmæssige side af anvendelsen, dvs. hvordan tilrettelægges en registrering, der skaber det bedste systemmæssige fundament for at planlægge og danne økonomirapportering med baggrund i organisationens kerneleverancer og i forlængelse af virksomhedens strategiske mål. 

Vi hjælper blandt andet vores kunder med at:

  • Opstille ny/tilpasset registreringsramme.
  • Bruge modulerne sag og ressource.
  • Håndtere eksternt finansierede projekter.
  • Udvikle støtteværktøjer i Excel til for eksempel budgettering eller kladdeindlæsninger.
  • Foretage omkostningsfordelinger.
  • Gennemgå opsætningsparametre.
  • Analysere og fastlægge arbejdsgange.
  • Opbygge rapporter og kuber med afsæt i ØS LDV.
  • Tilpasse kompetenceopbygning i Navision Stat.

Lars Hillebrand

Lars Hillebrand

Partner

Lars Hillebrand, partner og statsautoriseret revisor, sidder til daglig i DeloitteHuset i København. Lars er leder af vores branchegruppe for uddannelsesinstitutioner. Han er specialiseret i revision ... Mere