Løsninger

Nye samarbejdsmodeller i kommunerne

(OPS, OPP og OPI)

Er beslutningsgrundlaget veldokumenteret og gennemsigtigt? Offentlig-privat samarbejde har et stort potentiale, når det gælder innovation af de offentlige ydelser – og det tilmed uden at budgetterne belastes.

Hjemmeplejen i Gribskov. Ny svømmehal i Randers. Fremtidens ressourcecenter i Vejle. I 2014 har øget samarbejde mellem kommunerne og den private sektor for længst vist sig at være en farbar vej til effektivisering. Et effektivt samarbejde kræver dog et veldokumenteret og gennemsigtigt beslutningsgrundlag i forhold til de konkrete muligheder og rammevilkår, så det sikres, at den bestillende organisation får den aftalte kvalitet leveret til den aftalte tid og den aftalte pris. Her er det afgørende, at samarbejdet tager udgangspunkt i en model, der er tilpasset den konkrete situation i forhold til betalingsvilkår, risikodeling og finansieringsform.

Deloitte har stor erfaring i at rådgive såvel bestiller- som bydersiden, og vi har derfor dyb indsigt i de forhold, der kendetegner de nye samarbejdsmodeller. Vores kommunale referencer inkluderer blandt andre Halsnæs, Randers, Vejle og Aalborg kommuner samt Gribskov Gruppen og Randers Svømmebad som OPP. På nationalt niveau har vi blandt andet løst opgaver for Vejdirektoratet, Femern Bælt, Energistyrelsen, Udbudsportalen og KL.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Kortlægning og optimering af praksis på de forskellige serviceområder i kommunen.
  • Udarbejdelse af foranalyse og beslutningsgrundlag, herunder vurdering af, hvilken samarbejdsmodel der er hensigtsmæssig i forhold til en given problemstilling. 
  • Rådgivning om dimensionering og tilhørende finansiering af samarbejdskontrakter, herunder totalomkostningsberegninger, der sikrer optimale løsninger på lang sigt.
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af en effektiv udbudsproces, der minimerer risikoen for klagesager, samtidig med at de kommunale succeskriterier understøttes.
  • Forhandlinger med tilbudsgivere, for eksempel i form af konkurrencepræget dialog.
  • Medvirken til udarbejdelse af kontraktgrundlag, der sikrer en effektiv risikofordeling mellem den offentlige og den private part.
  • Processuel, organisatorisk, kulturel og teknisk implementering, der understøtter effektiv risikohåndtering.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Rikke Beckmann Danielsen

Rikke Beckmann Danielsen

Director

Rikke Danielsen er ansvarlig for rådgivning af offentlige-private partnerskaber og samarbejder. Rikke har erfaring med finansiel rådgivning af private virksomheder, kommuner, regioner og staten i forb... Mere