Løsninger

Outsourcing af økonomifunktionen i uddannelsessektoren

Er der behov for øget kvalitet og fleksibilitet i økonomifunktionen?

En økonomifunktion, der er helt eller delvist outsourcet, frigiver ressourcer til at fokusere på kerneforretningen.

I 2014 ser vi, at der stilles stadigt større krav til undervisningssektorens administrative enheder i form af effektive og integrerede budget- og likviditetsmodeller, gennemsigtighed, standardisering og formalisering, leverancesikkerhed og afskaffelse af individafhængighed. Sektoren er ligeledes præget af sammenlægninger af de administrative funktioner, og mange arbejder stadig på at styrke kerneforretningen, reducere omkostningerne og tilpasse forretningsmodellen til nye reformer og markedsvilkår. Med ledelsens fokus på kerneforretningen er der et behov for optimering og standardisering af opgaver.

Deloitte Business Process Solutions har stor ekspertise i at levere integrerede ”plug and play” outsourcing-løsninger, hvor vi varetager dele af eller hele økonomiadministrationen under en kortere eller længere periode. 

Vi sammensætter altid løsninger, der giver den rette kombination af høj teoretisk uddannelse og praktisk erfaring i outsourcing af økonomifunktioner. Vore løsninger kan tilpasses efter behov og giver mulighed for varetagelse af alle roller i en økonomifunktion fra eksempelvis bogholder på fuld/halvtid til deltids controller, økonomi- og regnskabschefer. Kort sagt leveres operationelle og skalérbare løsninger, der er tilpasset jeres behov i nøjagtig den tidsperiode, der er relevant. På den måde sikres effektivitet i tidsanvendelsen samtidig med at processer, rapportering og systemer kontinuerligt følges op for et eventuelt optimeringspotentiale. Outsourcing er en ideel løsning for en organisationen, der ønsker at fokusere på kerneforretningen, og som vil se ”hands on” resultater. Konsulenterne indgår som en del af organisationen og bidrager med optimeringspotentialer, som implementeres i samråd med organisationen. Potentialerne fastlægges ud fra analyse af en række organisatoriske drivere:

 • Systemer
 • Processer
 • Organisation
 • Kommunikation 

Vi har blandt andet hjulpet andre undervisningsinstitutioner med at drive den daglige drift i form af et outsourcing-setup, som indeholder følgende:

 • Bogføring, herunder debitor og kreditor
 • Udarbejdelse af modeller til håndtering og opfølgning på taxametertilskud 
 • Lønbehandling
 • Udarbejdelse af formålsregnskaber
 • Udarbejdelse af ”Service Level Agreements”
 • Proceskortlægning og optimering
 • Budgettering
 • Udarbejdelse af årsrapport
 • Forberedelse af revisionsmateriale
 • Effektiv og automatiseret ledelsesrapportering 
 • God og effektiv økonomistyring

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Tina Larsson

Tina Larsson

Partner

Tina is a partner at Deloitte Consulting and has more than 15 years of experience within controlling, reporting, operation, restructuring and optimization of finance functions. She has a background as... Mere