Løsninger

Professionalisering af kommunernes indkøb og udbud

Lever kommunen op til bedste praksis?

Der kan fortsat realiseres væsentlige gevinster ved at sætte større strategisk fokus på indkøb, både internt og eksternt i kommunerne.

I de senere år har kommunerne opnået betydelige økonomiske gevinster gennem mere koordinerede indkøb og ved at indgå forpligtende indkøbsaftaler på gunstige vilkår gennem udbud. Denne udvikling fortsætter i 2014, hvor mange kommuner fortsat vil videreudvikle og optimere deres indkøbs- og udbudsfunktioner i forhold til, hvad der er bedste praksis på området.

Deloittes ydelser indenfor indkøb og udbud har vi blandt andet bragt i spil i Næstved, Odsherred, Fredericia, Ballerup og Københavns kommuner.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Forundersøgelser af potentielle effektiviseringsgevinster, herunder i forbindelse med samlet indkøb/kontraktindgåelse på tværs af sektorer og/eller kommuner.
  • Markedsundersøgelser med henblik på at sikre, at der eksisterer et effektivt og konkurrencedygtigt marked for de kontrakter, der udbydes. 
  • Udarbejdelse af udbudsstrategier for de samlede kommunale udbud og for den enkelte anskaffelse/kontrakt.
  • Udarbejdelse af udbudsmaterialer og evalueringsmodeller, der opfylder de kommunale succeskriterier, herunder eventuelt opstilling af eller hensyntagen til sociale og miljømæssige klausuler.
  • Gennemførelse af veldokumenterede og gennemsigtige udbudsforretninger, der sikrer ligebehandling af tilbudsgiverne.
  • Udvikling og implementering af fælles kontraktparadigmer, der sikrer ensartet leverandørstyring på tværs af kommunen.
  • Samlet effektiviseringskatalog.
  • Udarbejdelse af kontrolbudVil du vide mere?

Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Allan Kirk

Allan Kirk

Partner

Allan Kirk er partner i Deloitte Consulting og er fokuseret på den offentlige sektor, herunder særligt sundhedssektoren. Allan har fokus på udviklingen af en mere effektiv opgaveløsning, bl.a. gennem ... Mere

Ulrik Bro Müller

Ulrik Bro Müller

Partner

Ulrik focuses on strategic analysis in the public sector, including strategy development and comparative economic analysis of municipal and state-level spending and activities. Ulrik has executed effi... Mere