Løsninger

Programstyring i offentlige megaprojekter

Hvordan styres projektet sikkert gennem alle faser?

Programstyring er det håndværk, der skal sikre, at de opgaver, der knytter sig til projektet gennem det samlede forløb, bliver løst.

Med indførelsen af den fællesstatslige programmodel i sensommeren 2013 er der begyndt at komme fokus på programledelse som en selvstændig disciplin, herunder at programmer ikke skal ledes på samme måder som projekter. Ligeledes er der fokus på at bryde de store projekter op i mindre dele, der er nemmere at håndtere. Det forventes, at begge dele vil øge succesen for programmer og store projekter samt fjerne noget af den nervøsitet, beslutningstagerne har overfor at starte dem op

Udvikling af it­systemer, køb af avanceret militært udstyr, byggeri af sygehuse, anlæg af bro­ eller tunnelforbindelser, køb af trafiksystemer eller investering i værker og infrastruktur på energi­ og miljøområdet. For at realisere et offentligt megaprojekt skal der gennemføres en lang række forskelligartede opgaver i et samspil mellem mange forskellige aktører, for eksempel regeludstedende myndigheder, forskellige leverandører og myndigheden selv. Der er derfor behov for planlægning og styring på tværs af opgaver og for at sikre præcis og anvendelig kommunikation mellem programledelsen og de øvrige involverede samt koordinering af indbyrdes afhængigheder mellem de forskellige dele af projektet. 

Der er også behov for effektive procedurer for monitorering og eskalering af problemstillinger, der kan få indflydelse på tid, økonomi og ressourcer, til det rette beslutningsniveau.

Programstyring er det håndværk, der skal sikre, at de opgaver, der knytter sig til projektet gennem det samlede forløb, bliver løst. Programstyringsopgaven er vigtig, da det er i programstyringen, alle projektets tråde samles, og der tilvejebringes overblik over det samlede projektforløb, herunder hvordan projektet forløber i forhold til tidsplan og businesscase.

Kompetent programstyring kræver både uddannelse i og erfaring med programstyring. Hvis ikke megaprojektet selv råder over sådanne ressourcer, bør der bruges bistand fra eksperter i projekt­ og programstyring. Når Deloitte varetager programstyringen af komplekse projekter, sikrer vi, at de holdes på sporet, at de bevarer momentum, at alle involverede i projektet løbende ved, hvilke opgaver der skal gennemføres, og at de leverer deres delleverancer som aftalt.

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

  • Etablering af programkontor
  • Interessenthåndtering
  • Kommunikation
  • Styring af leverancer
  • Styring af leverandører
  • Forberedelse af implementering


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

$(document.head).append(''); $(document.head).append('