Løsninger

Projektstyring i uddannelsessektoren

Er der behov for optimale processer og styring af projektområdet?

God projektstyring tager udgangspunkt i klare processer og definerede roller og ansvar i organisationen. Læg dertil værktøjer til stram, økonomisk styring.

I 2014 ser vi, at der stilles stadigt større krav om eliminering af økonomiske risici på projektområdet. Det forventes, at den enkelte uddannelsesinstitution har processer og værktøjer, der sikrer professionel administrativ styring og kontrol af projekter. Dette bidrager til, at projektmidler udnyttes optimalt med fokus på at indfri de ønskede resultater, så mindst mulig tid bruges på de administrative dele af projektstyringen.

Investering i god projektstyring kan mærkes positivt på bundlinjen i uddannelsesinstitutionerne.

Implementering af effektiv projektstyring tager udgangspunkt i fire områder, som alle er indbyrdes afhængige. Ved implementering af forbedret projektstyring bør der være fokus på:

 • Systemer, værktøjer og data
 • Processer og arbejdsgange
 • Organisation, roller og ansvar
 • Uddannelse og kommunikation 

Deloitte Business Process Solutions har udviklet en interaktiv portal til styring af projekter, som har stærkt fokus på disse fire områder. Portalen når ud til hele virksomheden, idet roller og ansvar klart defineres og kommunikeres via organisationens intranet.

Der er udviklet værktøjer til: 

 • Budgettering af projekter 
 • Tjeklister til kontrol af faser
 • Opfølgning og controlling i form af rapportering til projektejere
 • Dokumenterede arbejdsgange og vejledninger

Vore løsninger er skalérbare og kan tilpasses efter behov – der kan således til- og fravælges løsninger og værktøjer inden for konceptet. Konceptet er en ideel løsning for uddannelsesinstitutioner, der ønsker at fokusere på optimalt udbytte af projektmidler og samtidig vil sikre effektiv styring og eliminering af risici på området. Konceptet tilrettelægges og implementeres i samarbejde med relevante interessenter i organisationen, således at de medarbejdere, der arbejder med projekter, tager ejerskab.

Vores erfaringer med projektstyring viser, at det typisk er en udfordring for vores kunder at udøve projektstyring, da der er mange interessenter involveret samt mange varierende aktivitetsforløb. Denne kombination kan resultere i stor kompleksitet og kræver ofte stram styring og stor indsigt i området. En indsigt og erfaring Deloitte Business Process Solutions besidder, da vi har hjulpet uddannelsesinstitutioner med blandt andet:

 • Udarbejdelse af projektbudget
 • Udarbejdelse af projektflow; initiation, planlægning, gennemførelse, controlling og afslutning
 • Kommunikation mellem økonomiafdeling og projektledere
 • Sammenhæng mellem økonomi og projektstyring
 • Sparring til projektafdelinger 
 • Implementering af projektstyring og projektadministration
 • Gennemgang af projektregnskaber, herunder regnskabsaflæggelse og regnskabsadministration samt klargøring til revision

Vil du vide mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Tina Larsson

Tina Larsson

Partner

Tina is a partner at Deloitte Consulting and has more than 15 years of experience within controlling, reporting, operation, restructuring and optimization of finance functions. She has a background as... Mere