Løsninger

Redesign af forretningsmodel, organisation og processer i transportsektoren

Er forretningsmodellen effektiv, transparent og værdiskabende?

Når man arbejder med transport og infrastruktur, er ledelsesbeslutninger særlig afhængige af effektive processer og organisationsstrukturer, der understøtter beslutningstagning.

Transportvirksomheder bliver i disse år mødt med konstante krav om at øge effektiviteten. Et svar på disse krav er at effektivisere de processer, der understøtter organisationens målsætninger og fokuspunkter. Erfaringsmæssigt ved vi, at effektive processer i organisationer, der arbejder med transport, bidrager til at øge både omstillingsevne, kundefokus, medarbejdertilfredshed, effektivitet og ikke mindst muligheden for at træffe kvalificerede beslutninger om anvendelse af organisationens ressourcer.

Deloitte har omfattende erfaring med at gennemføre effektiviseringer indenfor organisationer, der arbejder med transport, hvor målsætningen typisk er at forbedre konkurrenceevnen eller forbedre styringen af organisationen, begge dele typisk med fokus på organisationens ressourceanvendel-se på interne processer. Vi er meget bevidste om at sikre den rette balance mellem effektivitet og kvalitet, så værdiskabelsen sættes i centrum, samtidig med at kostbare tilbageløb, dobbeltarbejde og fejlretninger undgås i den daglige opgaveløsning. Vi opnår dels disse resultater gennem vores omfattende metodeapparat, dels ved at involvere medarbejdere og ledere i de konkrete effektiviseringsforløb, hvor vi blandt hjælper med at:

  • Kortlægge og optimere nuværende arbejdsgange ud fra eksempelvis leanprincipper
  • Opgøre ressourceforbrug og kvalitetsniveau i opgaveløsningen
  • Digitalisere processer i både front-end og back-end
  • Sikre gevinstrealisering gennem effektiv planlægning, kommunikation og forandringsledelse
  • Etablere styringsværktøjer, der sikrer løbende forbedringer og værdiskabelse end to end.
     

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du vil vide mere.

Michael Theill

Michael Theill

Partner

Michael er ansvarlig for Deloittes effektiviseringsydelser til den offentlige sektor og har dyb kompetence indenfor effektivisering, procesoptimering, digitalisering, sagsbehandling og organisationsud... Mere

Morten Hvid Pedersen

Morten Hvid Pedersen

Director

Morten Hvid Pedersen er director i Deloitte Consulting.... Mere