Løsninger

Revision af uddannelses- og forskningsinstitutioner

Er revisionen en anledning til drøftelser af udfordringer, sparring og udvikling?

En god revision har fokus på forståelse af institutionens strategiske og praktiske udfordringer.

Vi ser at uddannelses og forskningsinstitutioner kontinuerligt løfter de ledelses-, uddannelses- og forskningsmæssige kompetencer for at kunne følge med de stadigt stigende krav. Kompetenceudviklingen skal være med til at sikre, at institutionerne lever op til de ønsker, der stilles til dem fra politikere, virksomheder og borgere. Vi ser at investeringer i udvikling af nye pædagogiske og didaktiske metoder fylder mere og mere, for at institutionerne kan imødekomme de stadigt stigende krav til at fastholde de studerende og sikre en høj gennemførelse på normeret tid.

I Deloitte samarbejder vi med et betydeligt antal af Danmarks uddannelses- og forskningsinstitutioner om revision af årsregnskaber og forvaltningsrevision. Vi udfører revisionen med den omhu, som fordres i henhold til lovgivningen og har samtidig øje for potentielle udfordringer og optimeringsmuligheder. 

Vi har som erklæret målsætning at afdække udfordringer, inden disse for alvor bliver problematiske for vores samarbejdspartnere, og opfordrer de enkelte institutioner til at tage tidligt action på potentielle udfordringer. På denne måde er vi i stand til at klæde vores kunder på til at imødekomme eventuelle problemstillinger, begrænse risici til et acceptabelt niveau og udnytte potentialet for optimering og effektivisering.

Vi bistår samtidig med lovpligtige erklæringspligtige revisionsydelser vedr. skolernes indberetning af STÅ, ÅU, særlige elever udlagt for andre institutioner, projektregnskaber mv. Disse ydelser tilrettelægges i samarbejde med institutionens administration som risikorettet gennemgang efter revisions- og tilskudsbestemmelserne for at sikre den mest effektive gennemgang. 

Revisionen baseres her på de processer og interne kontroller, som institutionen har tilrettelagt for indberetningen/projektadministrationen, i en balance med institutionens størrelse og kompleksitet. Vi har fokus på at identificere muligheder for forbedring og optimering af procedurer og kontroller, der kan sikre, at formalia overholdes og alle tilskud modtages. Samtidig skaber vi et overblik over den samlede risikobillede med henblik på at styrke institutionens økonomistyring på dette område. 

Hvis du vil høre mere, er du velkommen til at ringe eller skrive til os.

Lars Hillebrand

Lars Hillebrand

Partner

Lars Hillebrand, partner og statsautoriseret revisor, sidder til daglig i DeloitteHuset i København. Lars er leder af vores branchegruppe for uddannelsesinstitutioner. Han er specialiseret i revision ... Mere

Jakob B. Ditlevsen

Jakob B. Ditlevsen

Equity Partner

Jakob har igennem mange år arbejdet sammen med uddannelsesinstitutioner. Jakob har opnået stor erfaring og indsigt i institutionernes økonomi, styringsmekanismer og rammevilkår. Jakob assisterer med s... Mere

Søren Jensen

Søren Jensen

Partner

Søren er partner i revisionen.... Mere