Løsninger

Risikostyring og it-sikkerhed i kommunerne

Er alle risici afdækket?

Kommunerne bør etablere en operationel it-platform der understøtter digitaliseringen og samtidig beskytter brugernes data i overensstemmelse med nuværende og fremtidig lovgivning.

Som følge af den stadig større digitalisering af kommunernes ydelser opstår øget behov for fokus på it-sikkerheden. Nye cyber-trusler opstår dagligt, og trenden viser, at vil en hacker ind på systemerne, så kommer han ind. Spørgsmålet er, om kommunerne er ordentligt forberedt til at opdage og håndtere dette. Myndighederne har tillige fokus på problemstillingen, og EU’s oplæg til forordning om databeskyttelse (Privacy), som ventes endelig i 2015, er blot et eksempel på de stramninger, som ses fra lovgivers side.

Deloitte har mange års erfaring med it-revision og relateret rådgivning til kommuner. Vi bekymrer os om kommunernes eksterne og interne sårbarheder og hjælper med at afdække disse på en effektiv måde, for eksempel ved at etablere en operationel it-platform (DCI – Deloitte Control Intelligence) til understøttelse heraf.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Revision af it-systemer, der understøtter forretningsprocesser, regnskabsaflæggelse og økonomisk beslutningsgrundlag.
  • Rådgivning om etablering af effektiv risikostyring.
  • Rådgivning om etablering og vedligeholdelse af effektivt internt kontrolmiljø.
  • Rådgivning om etablering og effektiv administration af it-sikkerhed, herunder funktionsadskillelse og effektiv brugeradministration.
  • Rådgivning om og deltagelse i co-sourcing eller outsourcing af intern revision.
  • Rådgivning om og test af ERP-systemintegritet.
  • Rådgivning om beskyttelse af (person)følsomme data.
  • Rådgivning om etablering og test af effektivt katastrofeberedskab.
  • Rådgivning om forebyggelse af intern svindel samt efterforskning af sager.
  • Rådgivning om forebyggelse og håndtering af cyberangreb

 


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.