Løsninger

Sikker økonomistyring

Understøtter budget- og styringsmodellerne prioritering, effektivisering og innovation?

Der er behov for tidstro og valide nøgletal, der løbende kan dokumentere de økonomiske effekter af iværksatte tiltag.

Udgiftspres kombineret med vigende indtægter og statslig kontrol stiller også i 2014 øgede krav til den kommunale økonomistyring. I en hverdag, hvor der kræves løbende prioritering, effektivisering og innovation, er der til stadighed behov for valide tal og effektive processer. Den statslige budget- og regnskabssanktion medfører endvidere et yderligere behov for løbende at kunne prognosticere og eventuelt justere kommunernes driftsudgifter.

Deloitte har blandt andre rådgivet Københavns, Aarhus, Ishøj, Samsø, Ringkøbing-Skjern, Ballerup, Dragør og Lolland kommuner om sikker økonomistyring.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Temperaturmåling af økonomistyringen: Hvilket udviklingsstade befinder økonomistyringen sig på, og hvordan kan den løftes?
  • Opstilling af budget- og styringsmodeller, der understøtter kommunernes organisation og styringsmodeller og sikrer effektiv og rettidig rapportering.
  • Afdækning af nuværende processer, forretningsgange og design samt implementering af fremtidige (lean)processer.
  • Varetagelse af diverse interne roller til såvel styring som udførelse af økonomiopgaver enten i afgrænsede projekter i forbindelse med transformation af økonomistyring eller som midlertidig daglig drift.
  • Optimering af takstberegninger, kommunernes skatte- og momshjemtagelse og refusioner.
  • Udvikling af dispositionsbogholderi.
  • Udvikling af prognosticeringsværktøjer på fagområder.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Allan Kirk

Allan Kirk

Partner

Allan Kirk er partner i Deloitte Consulting og er fokuseret på den offentlige sektor, herunder særligt sundhedssektoren. Allan har fokus på udviklingen af en mere effektiv opgaveløsning, bl.a. gennem ... Mere

Tina Larsson

Tina Larsson

Partner

Tina is a partner at Deloitte Consulting and has more than 15 years of experience within controlling, reporting, operation, restructuring and optimization of finance functions. She has a background as... Mere