Løsninger

Strategisk kompetenceudvikling

Er læringsformer og -metoder tilpasset målgruppe, indhold og ambition?

Et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb bør fokusere på effekten af læring for de forskellige medarbejderprofiler.

Med skiftende opgaveløsning, organisationstilpasninger og nye medarbejdere, der skal løfte opgaveløsningen, ser vi et stadig stigende behov for værktøjer, der sætter institutionerne i stand til at tilbyde deres medarbejdere målrettet kompetenceudvikling, der tager afsæt i både den enkelte medarbejder og institutionens samlede kompetencebehov.

Deloitte har stor erfaring i at udvikle og implementere skræddersyede kompetenceforløb i den offentlige sektor. Vi tilbyder blandt andet værktøjer, der giver institutionerne mulighed for at systematisere og kommunikere deres kompetenceudviklingsbehov i form af en konkret kompetencemodel. Samtidig kan vi tilbyde at opstille konkrete rammer for læringsaktiviteter med afsæt i den valgte kompetencemodel.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Udarbejdelse af kompetencemodel, der i adfærdstermer beskriver medarbejdernes ønskede kompetencer på forskellige karriereniveauer.
  • Uddannelse af de medarbejderansvarlige ledere, så de kan gennemføre udviklingssamtaler med afsæt i kompetencemodellen.
  • Opstilling af ramme omkring læringsaktiviteter, der sikrer korrekt visitering af den enkelte medarbejder til læringsforløb i forhold til medarbejderens forudsætninger og arbejdsopgaver.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.