Løsninger

Strategisk styring på beskæftigelsesområdet

Er der sammenhæng mellem indsats, resultater og økonomi?

Med en effektiv styring på beskæftigelsesområdet kan kommunen koble de finansielle mål med konkrete indsatsmål og resultater.

Også i 2014 ser vi, at beskæftigelsesområdet er præget af stor kompleksitet og bl.a. en kontanthjælpsreform, der sætter nye mål og retning for beskæftigelsesområdet. Samtidig har området et betydeligt økonomisk volumen, der betyder, at det er helt centralt med en stærk strategisk styring af budgetter og indsatser, der sikrer en hensigtsmæssig brug af ressourcerne, så borgerne sættes i centrum, og den højeste effekt for indsatskronerne understøttes.

Deloitte har rådgivet en lang række kommuner om løsninger på beskæftigelsesområdet, heriblandt Brønderslev, Frederiksbavn, Varde, Stevns, Morsø, Fredericia, Aabenraa, Sønderborg, Rebild, Aalborg, Aarhus, Jammerbugt, Københavns, Tårnby, Gribskov og Frederiksberg kommuner.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Tilrettelæggelse af et strategisk grundlag og en styring, der understøtter sammenhæng mellem jobcentrets indsats, resultater og økonomi.
  • Analyser af snitflader mellem beskæftigelsesområdet og andre kommunale serviceområder med henblik på design af en sammenhængende opgaveløsning.
  • Udvikling og implementering af styrkede indsatser for unge kontanthjælpsmodtagere, der understøtter overgangen fra kontanthjælp til uddannelse. 
  • Dokumentation af resultaterne af jobcentrets indsats, for eksempel via individbaseret monitorering og forandringsteori.
  • Evaluering af effekterne af nye initiativer baseret på registerbaseret analyse og benchmark internt til kommunens øvrige initiativer og eksternt til resultater i andre kommuner.
  • Gennemgang af langvarige sygedagpengesager med henblik på konkret review og løsning af sagerne, der giver kortere sygedagpengevarighed.
  • Afdækning og analyse af tilbudsviften i forhold til eksempelvis økonomi, effekter, brug af andre aktører samt kapacitetsniveau.
  • Udvikling og implementering af ledelsesinformationssystemer, der understøtter en mere resultatorienteret styring i jobcentret.Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Gør som de bedste - Tag styringen på beskæftigelsesområdet

Andreas Nikolajsen

Andreas Nikolajsen

Partner

Andreas er partner i Deloitte Consulting.... Mere