Løsninger

Styring og organisering af teknik- og miljøområdet

Lever kommunen op til bedste praksis?

Kommunernes teknik- og miljøforvaltninger bør løbende estimere effektiviseringspotentialer på centrale udgiftstunge tekniske områder som veje, grønne områder og ejendomme.

Kommunalreformen, loven om udskillelse af forsyningsselskaber og udviklingen i it-værktøjer har ændret betydeligt i rammerne for teknik- og miljøforvaltningernes opgaveløsning. I kombination med de seneste års generelle sparekrav i kommunerne stiller det store krav til styringen og organiseringen af det tekniske område.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Tilvejebringelse af benchmarkgrundlag som forudsætning for at estimere effektiviseringspotentialer på centrale udgiftstunge tekniske områder som veje, grønne områder og ejendomme.
  • Benchmarking af kommunen overfor øvrige kommuner og kommunespecifikke analyser med forslag til indsatsområder.
  • Valg af sourcingstrategi for de tekniske ydelser, herunder de borgernære serviceområder som facility management i kommunens bygninger, samt vedligeholdelse og drift af veje og grønne områder. 
  • Overvejelser om udbudstyper, for eksempel om funktionsudbud er hensigtsmæssigt på et givet område.
  • Analyse af hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem specialområder på teknik- og miljøområdet, herunder eventuelle tværkommunale puljer eller indkøb af halve specialistfunktioner.
  • Inddragelse af kompetencer, data og viden på det tekniske område i de strategiske beslutningsprocesser i kommunens øverste ledelse.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Ulrik Bro Müller

Ulrik Bro Müller

Partner

Ulrik focuses on strategic analysis in the public sector, including strategy development and comparative economic analysis of municipal and state-level spending and activities. Ulrik has executed effi... Mere