Løsninger

Sygefravær i kommunerne – fra lov til praksis

Lever kommunens standarder og processer op til bedste praksis?

Et samlet servicetjek af processerne for håndtering af sygefravær er et godt udgangspunkt for at udvikle bedste praksis på tværs af kommunens institutioner.

De nye regler i sygedagpengeloven understøtter håndteringen af sygefravær med en række værktøjer, der muliggør en tidlig og målrettet indsats overfor sygemeldte, så deres tilknytning til arbejdspladsen fastholdes.

Deloitte har udviklet en metode, der kan understøtte lederne i deres arbejde med at sikre, at deres medarbejdere kan fastholde en tilknytning til arbejdspladsen i sygeperioden.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Udarbejdelse af et servicetjek med henblik på at få afdækket de nuværende standarder og processer i forhold til håndtering af sygefravær.
  • Tilpasning af metode og værktøjer i forhold til håndtering af sygefravær, herunder implementering af elektronisk portal, samt udvikling af bedste praksis for en struktureret tilgang til håndtering af sygefravær.
  • Kompetenceudvikling af lederne gennem praksisnære uddannelsesforløb om, hvordan de afholder den værdiskabende sygesamtale, og hvordan de udarbejder fastholdelsesplaner, samt introduktion til sygedagpengeregler og håndtering af sygefravær.
  • Effektmålinger og tilpasning af portalen efter kommunens behov og ønsker.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.