Løsninger

Tværgående effektiviserings- og prioriteringskatalog for kommunen

Er der balance mellem udgifter og aktivitet?

Kommunerne bør løbende gennemføre en screening af økonomiske effektiviserings- og harmoni-seringspotentialer både indenfor og på tværs af de kommunale sektorområder.

Også i 2014 bliver kommunerne mødt med øgede statslige effektiviseringskrav. Ofte oplever kommunerne dog barrierer for at kunne gennemføre en effektivisering. Det drejer sig for eksempel om manglende data og dermed manglende grundlag for at kunne vurdere effektivitet og prioritere mellem forskellige indsatser eller om begrænset indsigt i leverandørmarkeder i forhold til priser.

Deloitte har udviklet en metode til systematisk screening af økonomiske effektiviserings- og harmoniseringspotentialer både indenfor og på tværs af de kommunale sektorområder.

Adskillige kommuner har allerede realiseret effektiviseringspotentialer som følge af screeningen. Erfaringsmæssigt falder potentialerne typisk indenfor tre områder, der også udgør rammen for en effektiviseringsanalyse.

Vi hjælper blandt andet med:

  • Ubalance mellem udgifter og aktivitet. Høje udgifter og lav aktivitet samt fravær af initiativer på området er typiske indikatorer på økonomiske potentialer sammen med høje takster eller enhedspriser, uhensigtsmæssig organisering og manglende udnyttelse af nye alternativer.
  • Interne harmoniseringspotentialer. Typiske indikatorer er forskelle i serviceniveau og en-hedspriser på tværs af geografi eller mellem institutioner, uklar visitationspraksis eller for-skellig anvendelse af tilbudsvifte.
  • Eksterne harmoniseringspotentialer. Højt serviceniveau og høje udgifter giver grundlag for et politisk prioriteringsrum i forhold til det eksisterende serviceniveau.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Ulrik Bro Müller

Ulrik Bro Müller

Partner

Ulrik focuses on strategic analysis in the public sector, including strategy development and comparative economic analysis of municipal and state-level spending and activities. Ulrik has executed effi... Mere