Løsninger

Udbudsforretninger og komplekse anskaffelser på transportområdet

Hvordan tilrettelægges en hensigtsmæssig og effektiv udbuds- og anskaffelsesproces, når det drejer sig om transport eller infrastruktur?

Udbud på transportområdet er ikke alene et spørgsmål om kravspecifikation, men også om tekniske forhold, juridiske spørgsmål, finansieringsmuligheder og afsøgning af kommercielle muligheder blandt mulige leverandører. Samtidig skal udbuddet tilrettelægges med et strategisk perspektiv for den organisation, der skal indkøbe, modtage, drive og vedligeholde anskaffelsen. Indenfor transport og infrastruktur er der også den udfordring, at anskaffelsen har meget lang levetid, og at leverancen er vanskelig at tilpasse undervejs i processen.

De offentlige myndigheder fokuserer på optimal udnyttelse af de private aktørers viden og erfaring i forbindelse med konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Dette giver sig udtryk i både øget udnyttelse af mulighederne for dialog med markedet forud for et udbud og fokus på anvendelse af funktionsbaserede krav i udbudsmaterialet samt øget anvendelse af en strategisk livscyklus-betragtning på anskaffelsen.

Deloitte har mange års erfaring med at rådgive om design og strategi for etablering af den optimale udbudsproces indenfor transport og infrastruktur henset til markedssituation, behov, kompleksitet og tidsmæssige rammer. Vi bistår desuden med styring og eksekvering af udbuds­ og indkøbsprocesser og kan hjælpe med både overordnet rådgivning omkring lovgivning og processer og med at forestå den praktiske udførelse, herunder udarbejdelse af beslutningsgrundlag og dokumenter.

Vores erfaring er, at det indledningsvist er vigtigt at afklare strategi for udbudsprocessen, herunder vælge den mest hensigtsmæssige udbudsform, design af kontraktregime og tilrettelæggelse af implementering. Vores erfaring omfatter også brugen af offentlig-private samarbejder (OPS) som udbuds- og anskaffelsesform.

Ved komplekse indkøb vil det for eksempel ofte være relevant at overveje konkurrencepræget dialog fremfor en af de mere traditionelle udbudsformer. Det gælder særligt, hvis der er tvivl om den tekniske løsning eller den kommercielle businesscase, hvorfor det er nødvendigt med dialog med markedet om udformningen af udbudsmaterialet.

Det bør ligeledes overvejes, om opgaven skal udbydes som store delopgaver for at tiltrække internationale bydere eller som mindre delopgaver (eventuelt over tid) for at give mulighed for differentiering og individuel tilpasning.

Deloitte kan også rådgive om, hvordan organisationen efterfølgende håndterer et gennemført udbud, der oftest gennemføres som et særskilt projekt med begrænset forankring i forretningen, der senere ville skulle modtage, drive og vedligeholde anskaffelsen. Det kræver, at der er ressourcer og kompetencer til kontrakt- og leverandørstyring, og at implementeringen af anskaffelsen er planlagt, forankret og styret.
 

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om vores erfaring med offentlige megaprojekter.

Gustav Jeppesen

Gustav Jeppesen

Partner

Gustav is an equity partner focusing on public sector, especially central government. He is head of Deloitte’s Strategy and Operations organization and a member of the public sector management team. F... Mere

Rikke Beckmann Danielsen

Rikke Beckmann Danielsen

Director

Rikke Danielsen er ansvarlig for rådgivning af offentlige-private partnerskaber og samarbejder. Rikke har erfaring med finansiel rådgivning af private virksomheder, kommuner, regioner og staten i forb... Mere