Løsninger

Målstyring og ledelsesrapportering i transportvirksomheder

Understøttes strategien af den rette måling og rapportering?

Transportvirksomheder, der er i stand til at balancere kortsigtede resultater og langsigtet optimering, opnår markant bedre resultater.

De mest succesfulde organisationer inddrager fremadrettede forretningsmål i deres planlægning og rapportering og ikke blot historiske resultater. Det gælder både i det offentlige og i det private. Der skal være sammenhæng fra strategi til rapportering, fra top til bund. Dette opnås bedst, når forretningen og økonomiafdelingen samarbejder om målstyringen, og arbejdet understøttes af et integreret rapporteringssystem. I transportsektoren skal styringen desuden rumme både kortsigtet driftsoptimering og langsigtet optimal økonomistyring, hvor livscyklusomkostninger og asset management spiller en stadig større rolle.

Deloitte har indgående erfaring med at skabe rammerne for målstyring og rapportering i transportvirksomheder. I samarbejde med ledelsen og med udgangspunkt i virksomhedens strategi skaber vi en ambition for målstyringen og hjælper med at eksekvere den. Her hjælper vi blandt andet vores kunder med at:

  • Opstille og/eller kvalitetssikre fremtidens forretningsmål og KPI’er (key performance indicators).
  • Formulere en fælles ambition og fælles principper for fremtidens målstyring og rapportering.
  • Evaluere det nuværende modenhedsniveau for sammenhængen mellem virksomhedens strategi og målingen af forretningsresultater.
  • Designe et roadmap til sikring af et sammenhængende setup for målstyringen, herunder identificere initiativer, der skal iværksættes, og aktører, der skal involveres.
  • Implementere og evaluere det nye setup for målstyring og rapportering.
  • Udvælge og implementere den rette it-understøttelse for at sikre de relevante data til KPI-rapporteringen.
     

Vil du vide mere?
Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister for at høre mere.

Gustav Jeppesen

Gustav Jeppesen

Partner

Gustav is an equity partner focusing on public sector, especially central government. He is head of Deloitte’s Strategy and Operations organization and a member of the public sector management team. F... Mere

Morten Hvid Pedersen

Morten Hvid Pedersen

Director

Morten Hvid Pedersen er director i Deloitte Consulting.... Mere