Løsninger

Udvikling og prioritering på ældreområdet

Lever den daglige styring og opgavevaretagelse op til bedste praksis på området?

Den demografiske udvikling og det generelle behov for reduktion af kommunernes driftsudgifter udfordrer og nødvendiggør en fortsat udvikling af den faglige opgavevaretagelse samt optimering af den daglige styring på området.

Igennem de seneste 10 år har ældreområdet været gennem en omfattende udvikling med fokus på BUM, bedre dokumentation, indførelse af PDA’er og nye velfærdsteknologier. Samtidig er presset fra det regionale sundhedsområde stigende og tydeliggør behovet for kompetenceudvikling og en forebyggende og rehabiliterende strategi på ældreområdet.

Deloitte har hjulpet mange kommuner med at styrke ældreområdet, heriblandt Kolding, Aarhus, Roskilde, Tønder, Odsherred, Københavns, Samsø, Ishøj og Frederiksberg kommuner.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Analyse og udvikling af BUM-modeller og samarbejdet mellem myndighed og leverandør.
  • Analyse af myndigheden i forhold til økonomistyring og kvalitet i sagsbehandlingen samt kobling mellem budget og serviceniveau.
  • Udvikling og implementering af budgetmodeller, budgetopfølgninger samt ledelsesinformation for hjemmeplejen, plejecentre og hjemmesygeplejen.
  • Opstilling af businesscase for implementering af velfærdsteknologi.
  • Analyse og effektivisering af arbejdsgange.
  • Analyse og optimering af den direkte brugertid.
  • Benchmarkanalyser af udgiftsniveau i forhold til udgiftsbehov og serviceniveau.
  • Udbud og konkurrenceudsættelse af ydelser på ældreområdet.
  • Analyse af økonomisk potentiale.
  • Ledelsessparring og ledelsesudvikling.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.