Løsninger

Udvikling og styring på området for udsatte børn og unge

Lever kommunens styring og opgavevaretagelse op til bedste praksis på området?

Udvikling og overblik over indsatsvifte og administrationsgrundlag er sammen med effektive administrative processer nogle af forudsætningerne for at sikre en ensartet sagsbehandling med høj kvalitet og anvendelsen af omkostningseffektive foranstaltninger.

I mange kommuner er området for udsatte børn og unge et væsentligt udgiftsområde. Et stærkt fokus på økonomi og forbrug kræver et lige så stærkt fokus på faglighed for at sikre kvalitet i opgaveløsningen. Samtidig er der i stigende grad opmærksomhed på forebyggelse, inklusion og den positive effekt af tidlig indsats i forhold til udgifterne på socialområdet generelt. 

Deloitte har stor erfaring i at hjælpe kommunerne til at styrke området for udsatte børn og unge. Vores kommunale referencer inkluderer projekter i Lyngby-Taarbæk, Københavns, Slagelse, Fredensborg, Holbæk, Stevns, Tønder og Vordingborg kommuner. Derudover har vi foretaget en lang række nationale analyser, herunder KeK-projektet (kvalitet, evidens og kompetence) for Socialministeriet, plejefamilieanalyse for Servicestyrelsen, styrket indsats for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Projekt Forebyggelseskommuner for Servicestyrelsen og Social- og Integrationsministeriet samt analyse af døgninstitutioner for det grønlandske selvstyre.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Analyse af, hvordan BUM-modellen fungerer, herunder samarbejdet mellem myndighed og leverandør.
  • Udvikling af serviceniveaubeskrivelser.
  • Analyse af praksis og anvendte arbejdsgange i forbindelse med eksempelvis visitation, herunder bevillingspraksis og anvendelse af § 50-undersøgelser.
  • Casebaseret undervisning med henblik på sikring af ensartet niveau i sagsbehandlingen.
  • Implementeringsbistand til prognosticering, dispositionsregnskaber og aktivitetsbaseret budgetlægning.
  • Styring og kvalitetssikring af mellemkommunale betalinger og refusioner.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere. 

 

Ulrik Bro Müller

Ulrik Bro Müller

Partner

Ulrik focuses on strategic analysis in the public sector, including strategy development and comparative economic analysis of municipal and state-level spending and activities. Ulrik has executed effi... Mere