Løsninger

Udvikling og styring på voksenområdet

Lever kommunen op til bedste praksis?

Området for udsatte voksne og personer med handicap har høj kompleksitet og kræver derfor en særlig indsats.

I 2014 ser vi fortsat, at styringen af voksenområdet er præget af kontinuerlige forandringer. Nye diagnoser kommer til, ligesom ny lovgivning og nævnsafgørelser stiller store krav til udviklingen af den faglige opgavevaretagelse. Samtidig har området generelt høj kompleksitet – fra personer med fysiske handicap over udviklingshæmmede og sindslidende til hjemløse og misbrugere. Kompleksiteten forstærkes af, at de enkelte målgrupper typisk har et bredt problemkompleks, hvor et handicap for eksempel optræder i sammenhæng med social marginalisering. Det kræver en særlig indsats.

Deloitte har stor erfaring i at hjælpe kommunerne til at styrke voksenområdet med referencer fra blandt andre Slagelse, Kolding, Skive, Lyngby-Taarbæk, Lolland, Jammerbugt og Rebild kommuner.

 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Udarbejdelse af et realistisk, præcist og styrbart budget, der er koblet til det politisk fast-lagte serviceniveau, samt udvikling af ledelsesinformation for de enkelte områder.
  • Udvikling af serviceniveaubeskrivelser efter KeK-metoden (kvalitet, evidens og kompetence).
  • Sagsgennemgang med henblik på øget kvalitet i sagsbehandlingen og/eller afdækning af tildelingspraksis.
  • Implementeringsbistand til Voksenudredningsmetoden.
  • Facilitering af processer til udvikling af effektivitetsfremmende tiltag og løsninger.
  • Afdækning af snitflader mellem det specialiserede socialområde og andre kommunale områder.
  • Udvikling af ledelsesstruktur, der understøtter samarbejde på tværs af opgaveområderne.

 

Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.