Analyse

Analyse af bygge- og anlægsbranchen 2014

Presset byggebranche præsterer bedre - entreprenører trækker læsset

Lidt mere overskud, lidt flere penge mellem hænderne og lidt bedre polstret. Det er i korte træk resultaterne af Deloittes bygge- og anlægsanalyse 2014, der viser flere virksomheder med overskud tre år i træk, svagt stigende soliditet for de største virksomheder, forbedret likviditet og færre virksomheder i fare for at gå konkurs.

København, Danmark – 1. oktober 2014 

”Branchen som helhed og virksomhederne bør arbejde med tiltag, der sikrer en højere indtjening over en længere periode. Dermed vil flere kunne fortsætte den positive udvikling og få løftet indtjeningen”, siger partner Thomas Frommelt fra Deloitte.

Branchen er de seneste år blevet bedre til at opnå en positiv indtjening, og selvom udviklingen stagnerede i 2013, så er niveauet stadig højt. Anlægsentreprenører og betonvirksomheder hører til blandt branchens stærkeste. 

”Kreditgivning og begrænsning af garantistillelser fra banker og andre er fortsat en væsentlig udfordring for branchen og er et vilkår, der ikke er blevet forbedret i året, der er gået”, siger Lars Storr-Hansen, administrerende direktør i Dansk Byggeri.

Øget konkurrence på store byggeprojekter, dårlige projektstyring internt i virksomhederne og større pres fra udenlandske leverandører på de største byggeopgaver i Danmark har givet de største virksomheder et lavere afkast end mindre virksomheder.

”Processer og kompetencer vedrørende risikostyring og økonomistyring skal forbedres i virksomhederne for at sikre, at det er de rigtige opgaver, der bydes ind på, at de bliver prissat forsvarligt samt at gennemførelsen af projektet kan optimeres”, siger partner Thomas Frommelt.


Fakta
2.129 virksomheder er med i analysen, heraf 637 tømrervirksomheder, 253 murervirksomheder, 213 anlægsentreprenører, 552 entreprenører indenfor byggeri, 44 betonvirksomheder og 430 ’øvrige’ virksomheder.

 

Bygge- og anlægsanalysen 2014
Fandt du dette nyttigt?