Analyse

Analyse af bygge- og anlægsbranchen 2016

Stigende aktivitet og forbedret indtjening

København, 19. oktober 2016
Der er grund til optimisme for bygge- og anlægsbranchen, der længe har set mod lysere tider som følge af øget aktivitet, og det slår nu igennem i de seneste årsregnskaber.

”Over en bred kam oplever vi en bygge- og anlægsbranche, der er inde i en positiv udvikling. Flere virksomheder har overskud, og flere har det over en længere periode. Samtidig er færre virksomheder i fare for at gå konkurs. Forbedringerne er især skabt af en øget efterspørgsel efter nybyggeri fra både privatpersoner og virksomheder” siger partner i Deloitte, Thomas Frommelt.

Andelen af virksomheder, der har overskud, er steget fra 85 pct. i 2014 til 86 pct. i regnskaberne fra 2015, mens andelen af virksomheder, der har haft overskud tre år i træk, ligeledes er steget fra 60 pct. til 64 pct.

”Det er især de helt store og helt små virksomheder, der er blevet bedre til at tjene penge. De store har mulighed for at byde ind på de mest profitable entrepriser, mens de små nyder godt af at være hurtige og fleksible. Derimod er der en midtergruppe, der har sværere ved at få økonomien til at hænge sammen. Her er man nødt til at have ekstra godt fat om projektstyring og rentabilitet”, siger Thomas Frommelt.

Bygningsentreprenører har som tidligere år et betydeligt højere primært resultat pr. ansat end de øvrige underbrancher. Derimod ligger maler-, murer- og tømrervirksomheder typisk i den lave ende, eftersom de i højere grad sælger timeydelser frem for materialer.

Årets absolut største fremgang findes blandt betonvirksomhederne.

Om analysen:
Analysen af den danske bygge- og anlægsbranche udarbejdes årligt af Deloitte og Dansk Byggeri. Analysen omfatter de udførende byggevirksomheder, dvs. tømrere, murere, malere og entreprenører. Den bygger på regnskabstal fra i alt 3.388 virksomheder.

Download bygge- og anlægsanalysen 2016

Bygge- og anlægsanalysen 2016

Analyse af bygge- og anlægsbranchen 2016

Fandt du dette nyttigt?