Indsigt

European Construction Monitor 2017

6. udgave af European Construction Monitor giver et overblik over de seneste tendenser og udvikling i den europæiske bygge- og anlægssektor.

Det begyndende opsving i den europæiske bygge- og anlægssektor i de seneste år har ikke helt medført en voldsom stigning i M&A-aktiviteter. Som følge af begrænsede lokale forretningsmuligheder og hård konkurrence inden for bygge- og anlægsvirksomhed, steg transaktioner rettet mod internationale aktiviteter og diversificering markant i perioden 2012 til 2015. Det ser ud til, at udviklingen i M&A-aktiviteter afveg fra disse tendenser i 2016.

Markedstendenser: Integration i forsyningskæden og digitalt byggeri
Fusioner og overtagelser i den europæiske bygge- og anlægssektor steg en smule i 2016: Fra 127 i 2015 til 149 i 2016. Den procentvise andel af transaktioner over landegrænser og diversificeringstransaktioner faldt overraskende – for første gang siden 2012. Denne nedgang er begrænset i forhold til det samlede antal transaktioner. Dog afspejler afvigelsen fra tendensen, at de europæiske byggevirksomheder igen har fokus på de lokale markeder og kerneforretninger.

Det øgede fokus på integration i forsyningskæden i bygge- og anlægssektoren er den første tendens, som vores lokale eksperter har konstateret i 2016. Manglen på underentreprenører og leverandører skaber vanskeligheder for den europæiske bygge- og anlægssektor, herunder den hollandske, som er på vej op. Derfor har de større byggevirksomheders fortjeneste været under pres i længere tid. Eftersom de lokale markeder er ved at rette sig igen, er en mere selektiv udvælgelse af nye projekter en af måderne, hvorpå byggevirksomhederne fokuserer på at øge fortjenesten på kerneforretninger. Et lignende billede tegner sig for den faldende andel af internationale transaktioner og diversificeringstransaktioner. Væksten i de fleste lokale bygge- og anlægssektorer i Europa forventes at blive fastholdt, og derfor forventer vi et større fokus på integration i forsyningskæden i de kommende år.

De stigende markeder viser også en anden tendens: En støt stigende udvikling i digital teknologi i bygge- og anlægssektoren. Især de større europæiske byggevirksomheder investerer betydeligt i ny teknologi. Da bygge- og anlægssektoren forventes at vokse i de kommende år, forventer vi, at anvendelsen af digitalt byggeri, og især BIM, vil fortsætte kursen frem mod at blive standarden. Manglen på højt kvalificerede medarbejdere er en udfordring for større byggevirksomheder, fx i Holland.

Trump og Brexit
I øjeblikket skønnes det, at Brexit og Trump vil have begrænsede konsekvenser for den europæiske bygge- og anlægssektor. Deres virkning på den hollandske bygge- og anlægssektor forventes at være neutral. Vores lokale eksperter påpeger, at disse politiske begivenheder kan have medført usikkerhed i økonomien og på de finansielle markeder. Bygge- og anlægssektoren kan blive berørt indirekte. Når det er sagt, er det muligt, at den europæiske bygge- og anlægssektor kan udnytte sin erfaring med offentlig-private partnerskaber og stordriftsprojekter og kan nyde godt af de omfattende investeringer i infrastruktur, som Trump og den britiske regering har bebudet.

Download European Construction Monitor 2017

Fandt du dette nyttigt?