Indsigt

Analyse af danske virksomheders udfordringer i forbindelse med gennemførelse af IAM-projekter

Hvordan får du styr på data, der vandrer mellem lande?

Deloitte har sammen med Oracle udarbejdet en undersøgelse, der er med til at kortlægge danske virksomheders beslutningsgrundlag, modenhed, drivers og udfordringer i forbin-delse med gennemførelse af IAM-projekter. Undersøgelsen viser, at der er stor interesse for disse projekter, som i stigende grad betragtes som et strategisk værktøj.
Partner i Deloitte Mikkel Schønning siger: ”På baggrund af analysen kan vi konkludere at Identity & Access Management er på agendaen hos stort set alle virksomheder. Kun 4% af de adspurgte virksomheder har på nuværende tidspunkt ikke overvejelser om et IAM-projekt, hvorimod 1/3 del af de adspurgte virksomheder er i gang med anden bølge og overvejer udskiftning af eksisterende IAM-løsning”

Der er altså en stigende erkendelse af, at Identity & Access Management er et forretnings-strategisk valg, snarere end blot teknik.

Flere af de adspurgte vurderer, at IAM kan bidrage til at skabe mere værdi i virksomhe-den fordi tilgangen kan effektivisere processer, samtidig med at løsningen skaber en øget kontrol og sikkerhed. Virksomhedernes erfaringer viser også, at det er vigtigt at scope dis-se projekter rigtigt fra start, hvilket kan være svært. Du kan downloade hele undersøgelsen her på siden og læse mere omkring de erfaringer de adspurgte virksomheder har gjort sig.

IAM Survey Results
Fandt du dette nyttigt?