Indsigt

Beskyt dine it-systemer proaktivt

I bestræbelserne på at gå fra et reaktivt til proaktivt Cyber Risk Management-system støtter Deloittes Security Intelligence Framework organisationer i at indsamle præcise, relevante og rettidige logs for derigennem proaktivt at kunne afværge angreb på kritiske enheder, før en hændelse når at opstå.

Deloittes nye Security Intelligence Framework leverer en unik og altomfattende overvågningsplatform, der støtter organisationer i at afværge cyberangreb proaktivt. Platformen er derfor ideel for det stigende antal virksomheder, der arbejder på at opbygge kompetencer til kontinuerligt at spore hændelser, registrere mønstre og gennemføre statistisk analyse, som derved ruster sig til proaktivt at overvåge og afværge trusler.

Mange virksomheder har i dag en grundlæggende reaktiv og deskriptiv sikkerhedstilgang med traditionelle detektionsmekanismer, som både styrer sikkerhedsrelaterede hændelser og trusselsrapportering. Mens de mekanismer er nødvendige, giver de ikke tilstrækkelig beskyttelse mod nutidens trusler.

Derfor er behovet for Deloittes Security Intelligence Framework præsent.

Platformen tager udgangspunkt i en risikobaseret og holistisk informationssikkerhedstilgang, der sikrer, at logs på tværs af organisationens systemer omdannes til meningsfulde og forretningsorienterede indsigter til den enkelte kunde. Frameworket monitorerer og rapporterer et risikobaseret billede af den enkelte kundes it-sikkerhedshændelser, overholdelse af compliance-krav samt modenhedsniveau inden for Cyber Risk Management. 

Fandt du dette nyttigt?