Indsigt

Er Privacy Shield-ordningen i fare?

Den 25. januar 2017 underskrev USA’s nyligt tiltrådte præsident, Donald Trump, en bekendtgørelse om håndhævelse af de amerikanske immigrationslove med titlen "Enhancing Public Safety in the Interior of the United States” (styrkelse af den offentlige sikkerhed internt i USA). Selv om det ved første øjekast ikke så ud til at have noget med det at gøre, kan bekendtgørelsen få betydning for Privacy Shield-ordningen mellem Europa og USA, som har til formål at gøre det nemmere at overføre europæiske persondata til USA.

Bekendtgørelsens § 14 foreskriver nemlig, at bureauer inden for rammerne af den gældende lovgivning skal sikre, at deres privatlivspolitikker udelukker personer, der ikke er amerikanske statsborgere, eller som på ulovlig vis opholder sig permanent i landet, fra den beskyttelse af personhenførbare oplysninger, persondataloven giver.

Denne paragraf synes at være i direkte modstrid med den amerikanske lov om domstolsprøvelse (JRA). Den udvider amerikanske statsborgeres ret til at klage til amerikanske retshåndhævende myndigheder til også at gælde borgerne i alle EU’s medlemslande (undtagen Storbritannien og Danmark). JRA hører dog under gældende lovgivning, eftersom loven blev underskrevet af præsident Obama den 24. februar 2016 og som sådan ikke er direkte berørt af den nye bekendtgørelse.

Udvidelsen af klageretten til også at gælde EU-borgere var et af Europa-Kommissionens hovedpunkter i forhandlingerne om Privacy Shield-ordningen. Eventuelle ændringer til JRA eller til EU-landenes status som "omfattede lande" kan få betydning for den fortsatte gyldighed af Privacy Shield-ordningen i dens nuværende form. Lande kan slettes fra listen efter anmodning fra den amerikanske justitsminister, hvis den amerikanske udenrigsminister, finansminister og ministeren for indenrigssikkerhed også godkender det. I det amerikanske politiske system er disse fire funktioner en del af den udøvende magt og dermed af Trumps regering.

Fandt du dette nyttigt?