Case study

Tele Greenland A/S:

Kapitalstrukturanalyse giver overblik over, hvor langt vi kan gå

I 2013 gennemgik den grønlandske televirksomhed Tele Greenland en dybdegående analyse af koncernens kapitalforhold. Formålet var at vurdere selskabets behov for risikovillig kapital i forhold til omfanget af selskabets forretningsmæssige risici. Tele Greenland etablerede herved et godt værktøj til bedre udnyttelse af virksomhedens kapital og et godt grundlag for forhandling med bl.a. banker om finansiering af investeringer.

Tele Greenland har over de kommende år budgetteret med et betydeligt investeringsprogram, der skal sikre selskabets forsyningssikkerhed på længere sigt. Forud for investeringerne, og for at etablere finasiering, har det været nødvendigt at vurdere selskabets behov for egenkapital. I samarbejde med Deloitte foretog Tele Greenland derfor en kapitalstrukturanalyse, der skulle anvendes både i dialogen med bankerne om finansiering, men også i de videre ledelsesmæssige beslutninger omkring selskabets kapitalstruktur.

Analysen kan bl.a. anvendes til at vurdere en række vigtige forhold, f.eks. hvor stor en finansiel risiko virksomheden kan påtage sig, om virksomheden anvender den rette type kapital og hvorvidt anvendelsen af kapitalen faktisk giver et tilfredsstillende afkast. Bedre udnyttelse af kapitalen kan også i sidste ende give lavere kapitalomkostninger. 


Tre gode råd til virksomheder, der planlægger større investeringer

  1. Analysér om investeringen vil give et afkast, der matcher kravet til afkast af kapitalen
  2. Gennemfør en gældskapacitetsanalyse, der giver værdifuld information om mulighederne for at finansiere investeringen
  3. Overvej nøje de forskellige finansieringsmuligheder med henblik på et at etablere en finansiering, der giver god balance mellem lavest mulige omkostninger og størst mulig driftsmæssig fleksibilitet


Kort om projektet

  • Udfordring: At vurdere robustheden i Tele Greenlands kapitalstruktur forud for afholdelse af et større investeringsprogram.
  • Løsning: At synliggøre selskabets behov for risikovillig kapital set i forhold til omfanget af forretningsmæssige risici.
  • Fordele: Et godt instrument til at åbne døren hos bankerne, fordi de kan se, at man har gjort sit hjemmearbejde.
Fandt du dette nyttigt?