Case study

Sikring arbejds- og lønforhold hos leverandørerne

Sådan hjalp vi Metroselskabet

”Vi har fået dyb indsigt i de faktiske forhold på vores byggepladser, så vi i fremtiden bedre kan kontrollere om reglerne bliver overholdt. Det har også været en stor læringsproces for vores underentreprenører, som nu kan strukturere sig hensigtsmæssigt i forhold til dansk lovgivning og overenskomster, og det har en enorm værdi for arbejderne på byggeriet såvel som for Metroselskabet”.
- Louise Høst, vicedirektør, Metroselskabet

Udfordring:
Metroselskabet ønskede en grundig og faktabaseret undersøgelse af arbejds- og lønforhold hos ti underentreprenører på byggeriet af Cityringen. Det skete efter flere sager og en mistanke om, at de krav, der var stillet til byggeriet, ikke blev efterlevet. På Cityringens byggepladser er både danske og udenlandske underleverandører beskæftiget, og 70 pct. af de 1.500 byggepladsarbejdere er udlændinge. Arbejdsmarkedets parter blev inviteret med i samarbejdet.


Løsning:

Deloitte blev valgt som uafhængig part til at varetage opgaven med undersøgelsen. Samarbejdet resulterede i en systematisk og dybdegående gennemgang af løn- og ansættelsesforholdene på byggepladserne, interviews m.m. for at se, om de levede op til de gældende lovkrav og overenskomster.

Undersøgelsen tydeliggjorde, hvor der er udfordringer og manglende viden om løn- og arbejdsforhold på metrobyggeriet. For eksempel blev det tydeligt, at arbejderne sjældent kendte deres rettigheder, og at udenlandske entreprenører havde svært ved at gennemskue den danske lovgivning og de gældende overenskomster.


Resultat:

På baggrund af undersøgelsen kunne Metroselskabet i samarbejde med deres hovedentreprenører og arbejdsmarkedets parter sætte ind med en række konkrete initiativer for at rette op på de fejl, der var fundet såvel som at styrke den nødvendige oplysningsindsats. Det betyder, at risikoen for misligholdelse af arbejdsklausuler mindskes fremadrettet. Bl.a. bidrog undersøgelsen til at sikre, at en række arbejdere fik den løn, de havde været berettiget til, og at de fik udleveret informationsmateriale om deres arbejdstagerrettigheder på deres sprog. Desuden blev der sat skurvogne og opslagstavler op på udvalgte byggepladser for at gøre fagforeningerne mere tilgængelige for arbejderne.


Om Metroselskabet
Metroselskabet er bygherre på metrolinjerne i Hovedstaden og er ejet af Københavns Kommune, staten og Frederiksberg kommune. Metroselskabet har ansvaret for at anlægge de nye metrolinjer i København. Der er indgået kontrakter med to hovedentreprenører, der skal levere tog og togsystem og anlægge stationer og tunneller. I kontrakterne stilles bl.a. krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Alle ansatte på metrobyggeriet er omfattet af overenskomst.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('