Case study

Strategi og detaljeret handlingsplan for ERM

Læs hvordan vi hjalp Solar med risikostyring

”Samarbejdet med Deloitte har betydet, at vi nu har et veletableret og struktureret ERM-program, som går på tværs af koncernen. Vi har fået arbejdsredskaber og metoder, der sikrer, at vi selv kan arbejde professionelt med risikostyring – også fremadrettet. Derudover har det været en stor fornøjelse at have Deloittes rådgivere som gode og vellidte samarbejdspartnere”.
- Kasper Sinding Petersen, Group Accounting & Controlling Manager, Solar

Udfordring:
Stigende krav til risikostyring betød, at risk management kom på agendaen i Solar A/S. Effektiv risikostyring bygger på systematiske – og ofte komplekse – processer, som kræver en vis ekspertise at håndtere. For at sikre at et nyt Enterprise Risk Management (ERM) program blev ordentligt implementeret i hele Solar-koncernen, blev Deloitte hyret ind som ekstern samarbejdspartner.


Løsning:
I samarbejde med Deloitte udarbejdede Solar en grundig risikoprofil, der fokuserede på højrisikofaktorer på koncernniveau. Med udgangspunkt i de identificerede risici udviklede de en strategi og en detaljeret handlingsplan for et ERM-program, der skulle gå på tværs af koncernen. Solar oprettede et risk team, som i samarbejde med Deloitte udviklede metoder og værktøjer, der gjorde dem i stand til selvstændigt at drive et professionelt ERM-program. Deloittes rolle er i dag primært reduceret til sparing og kvalitetssikring.


Resultat:
Med implementeringen af et skræddersyet ERM-program, kan Solar nu arbejde systematiseret og professionelt med at identificere og minimere risici. Det betyder, at Solar kan arbejde fokuseret med de væsentligste risici i koncernen og tilmed agere fleksibelt og proaktivt, når de står over for forandringer og udfordringer i fremtiden.


Baggrund:
Solar-koncernen er blandt Nordeuropas førende sourcing- og servicevirksomhed med hovedsæde i Danmark. Solar er etableret med datterselskaber i Sverige, Norge, Polen, Holland, Belgien og Østrig.

Fandt du dette nyttigt?