Løsninger

Anti-korruption

Er din virksomhed i farezonen?

Korruption og bestikkelse kan ramme en virksomhed hårdt - både på bundlinjen og på omdømmet.

En stor andel af danske virksomheder etablerer sig på flere nye vækstmarkeder og i regioner, hvor forretningskulturen og markedsvilkårene er fundamentalt anderledes end i Danmark. Med vækstpotentialet følger dog også ofte en markant øget eksponering over for korruption og bestikkelse.

Samtidig etablerer og skærper flere lande vidtgående regelsæt om bestikkelse og korruption ligesom der bliver afsat betydelige ressourcer til at håndhæve lovgivningen og undersøge mulige overtrædelser af reglerne. Dette medfører, at danske virksomheder fremadrettet vil have øget fokus på afdækning og identificering af bestikkelses- og korruptionsrisici.

 

Vi hjælper med at identificere, vurdere og håndtere de risici og udfordringer som knytter sig til korruption og bestikkelse samt planlægge og gennemføre særlige undersøgelser ved mistanke om korruption og bestikkelse i såvel Danmark som i udlandet. 

Vores omfattende erfaring omkring korruption- og bestikkelsesrisici, håndtering af disse risici og gennemførelse af undersøgelser suppleres af vores tætte samarbejde med vores internationale kollegaer i mere end 150 lande som bidrager med unikt kendskab og indsigt i lokale forhold i de relevante lande og regioner.

 

Vi hjælper blandt andet med:

 • Anti-Corruption/Anti-Fraud Consulting;
  vi rådgiver omkring imødegåelse af korruption og bestikkelse, herunder risikoanalyse, vurdering af interne kontroller samt uddannelse af undersøgelsesanvarlige i danske virksomheder og organisationer.
 • Compliance Assistance;
  vi rådgiver og assisterer omkring etablering og videreudvikling af compliance funktioner og compliance programmer samt ved gennemførelse af målrettede compliance audits med fokus på risici for bestikkelse og korruption.
 • Corporate Investigations:
  vi hjælper med at belyse og planlægge relevante undersøgelsesmæssige muligheder, bevissikre fysiske og digitale beviser, analysere de indsamlede informationer og med at gennemføre konkrete undersøgelser af forholdene.
 • Third Party Due Dilligence;
  vi undersøger personer og selskabers baggrund og omdømme således at vores kunder kan træfffe informerede og velbegrundede beslutninger omkring indgåelse - eller afbrydelse - af forretningsmæssige samarbejder.
 • Forensic Analytics;
  vi gennemfører avancerede dataanalyser, herunder analyser af strukturerede data fra ERP-systemer, med henblik på at identificere mulige trends, mønstre og anomalier i data som kan henføres til mulig bestikkelse eller korruption.
 • eDiscovery/Computer Forensic;
  vi hjælper med at sikre at indsamling, processering og gennemgang/review af relevante digitale informationer (eks. email korrespondance, dokumenter, chat mv.) nemt og effektivt kan indgå i en undersøgelse uanset om denne varetages af virksomheden selv eller af Deloitte.


Vil du vide mere?
Har du behov for assistance eller blot et uforpligtende inspirationsmøde er du velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Morten Egelund

Morten Egelund

Partner

Morten Egelund er partner i ERS og arbejder primært med compliance, risk management og intern revision. Morten arbejder med større, internationale virksomheder, hvor han rådgiver topledelsen om strate... Mere

Kim Sparre

Kim Sparre

Director

Kim er uddannet erhvervsjurist og er Certified Fraud Examiner med mere end 18 års erfaring i relation til gennemførelse af særlige undersøgelser vedrørende besvigelser, korruption og bestikkelse (”cor... Mere