Løsninger

Compliance leadership

Spil dig til en stærk compliance-kultur

Compliance-brætspillet fra Deloitte kaster lys over typiske compliance-dilemmaer, og hvordan de bedst håndteres. Alt sammen i det inspirerende og stimulerende læringsmiljø, som gamification understøtter.

Din udfordring

Medarbejdere på alle niveauer skal kontinuerligt træning til at handle i overensstemmelse med det stigende antal interne og eksterne regler, love og stakeholder-forventninger, der udgør nutidens compliance-landskab. Træningen kræver, at en række politikker, procedurer og processer implementeres og ændres i takt med reglernes udvikling, og det er en både dyr, udfordrende og tidskrævende øvelse. Hvis træningen er mangelfuld risikerer virksomhederne, at medarbejderne handler non-compliant, hvilket potentielt kan have store negative konsekvenser. 

Vores løsning

Compliance Leadership-spillet er designet til at facilitere dialog og vidensdeling inden for compliance-miljøet. I spillet bliver der kastet lys over typiske dilemmaer og compliance-udfordringer, og hvordan de bedst håndteres. På den måde bliver det muligt for ledere at identificere, udvikle og opretholde en stærk compliance-kultur, ligesom dine medarbejderes kendskab til compliance-udfordringer og løsninger bliver større. Spillet gør det muligt for deltagerne at integrere compliance-spørgsmål i deres daglige arbejde og implementere de kommercielle aspekter ved compliance optimalt.

Hvad får du ud af det?

  • Du profiterer af det inspirerende og stimulerende læringsmiljø, gamification understøtter.
  • Dine medarbejdere får kendskab til typiske dilemmaer, og hvordan de håndteres bedst.
  • Du får opbygget en stærkere compliance-kultur.
  • Din virksomheds ledere får mulighed for at identificere, udvikle og fastholde en stærk compliance-tankegang.

Kristina Wiese Tranberg

Kristina Wiese Tranberg

Director

Kristina Wiese Tranberg er Director i Deloittes Governance, Regulatory & Risk afdeling i København, hvor hun er ansvarlig for serviceområdet Regulatory & Compliance. Hun er specialist indenfor complia... Mere