Løsninger

Compliance360

Få overblik over dit compliance-landskab 

Ny app fra Deloitte hjælper dig med at lokalisere og kortlægge de væsentligste compliance-udfordringer og risici. Overblikket minimerer risikoen for, at din virksomhed lider finansiel- eller imagemæssig skade som følge af brud på compliance.

Din udfordring

Der er et konstant højt fokus på compliance; fra offentligheden, stakeholders, kunder og samarbejdspartnere. Og antallet af nye lovkrav stiger. Virksomheder skal derfor være opmærksomme på både at efterleve nye love, ændringer til eksisterende og branchens retningslinjer, ligesom de risikerer at få ødelagt deres image eller lide finansiel skade, hvis de overser noget. Det er en kompleks opgave ikke blot at leve op til alle disse regler og krav, men kontinuerligt at have overblik over udviklingen, de forskellige risici, og hvor der skal allokeres ekstra ressourcer.

Vores løsning

Deloittes compliance 360-app giver dig overblik over de compliance-standarder og den lovgivning, alle virksomheder skal holde sig ajour med. Appen hjælper dig med at lokalisere og kortlægge de væsentligste compliance-udfordringer og risici, der er forbundet med din virksomhed i den givne branche. I appen bliver standarder og lovgivning delt op i tre kategorier: Hard law, soft law og stakeholders forventninger. De tre områder er fundamentet i vores Compliance360-tilgang.

Læs mere om Compliance 360 analyse (DA)

Hvad får du ud af det?

  • Du får indsigt i de compliance-områder, der har størst betydning for din virksomhed.
  • Du får overblik over risikoen ved brud på compliance og de potentielle konsekvenser, ligesom vi rådgiver dig til at adressere de udfordringer, din virksomhed står overfor.
  • Du får hightlighted, hvor i compliance-landskabet din virksomhed står særligt stærkt. Og hvordan det kan omdannes til en konkurrencefordel.

Disse indsigter giver ledelsen i din virksomhed bedre forudsætninger for at træffe beslutninger om, hvordan ressourcerne skal fordeles, hvilke compliance-initiativer der skal iværksættes, og hvor dine styrker kan bruges til at opnå en konkurrencemæssig fordel og give dig en stærkere position i markedet.

Læs mere om Compliance 360 analysis (EN)

Anders Morand

Anders Morand

Partner

Anders Morand er partner i Deloittes Governance, Regulatory & Risk afdeling i København, hvor han har slået sine folder i mere end otte år. Han er specialist i Risk Management, Contract Risk & Complia... Mere