Løsninger

SAP Security Outsourcing

Understøtter organiseringen af SAP sikkerheds leverancer jeres faktiske behov?

Hos Deloitte leverer vi ikke blot ressourcer. Vi tilbyder fuldstændige løsninger, som indeholder alt, der er nødvendig for at drive sikkerhedsopsætningen i et SAP-miljø.

Alle virksomheder søger at effektivisere processerne omkring administrationen af det samlede SAP-miljø, dels gennem centralisering af de administrative funktioner, dels gennem off-shoring og outsourcing. Hos Deloitte har vi mange års erfaring med implementering, drift og revision af autorisationer og sikkerhed i SAP-systemer. Denne erfaring gør at vi kan tilbyde at drifte autorisationer og brugeradministration på en kompetent og effektivt måde.

I stedet for massivt, at flytte alle opgaver til Indien eller Kina, kan vi tilbyde en outsourcing model, hvor leverancerne primært håndteres af danske ressourcer – en løsning vi mener, er konkurrencedygtig dels gennem tidsbesparelser på kommunikation og kulturforståelse, dels gennem skalerbarheden, hvor vi på en fleksibel måde kan yde support til alt fra periodisk vedligeholdelse til større, komplekse sikkerhedsprojekter – alt efter en model hvor der kun afregnes efter faktisk forbrug.

Vort danske SAP Security Outsourcing team består både af junior- og senior ressourcer. Leverancer sker altid ud fra princippet om, at billigste kompetente ressource løser opgaven. Vi har derfor opdelt konsulenterne i pris- og erfaringskategorier: drift (danske junior ressourcer og offshore ressourcer), analyse (senior ressourcer) og arkitektur (spidskompetence - som tilknyttes efter behov).

Vi har udviket en række værktøjer, der sammen med vores standardiserede processer, hjælper vores outsourcingskunder med at effektivisere og strømline administrationen af roller og brugere. Vi tilbyder værktøjer der sikrer at funktionsadskillelse overholdes progressivt, i stedet for at funktionsadskillelse kun sikres periodisk.

Vores ydelser omfatter alle de elementer der normalt er forbundet med driften af et effektivt og transparent SAP sikkerhedsmiljø.
 

Vi hjælper blandt andet med:

  • Rollevedligeholdelse
  • Brugeradministration
  • Status rapportering
  • Sparring omkring forretningskontroller
  • Identity & Access Management
  • SAP bruger licensstyring


Vil du vide mere?
Hvis du mener vi kan bidrage til at løse en eller flere udfordringer i jeres SAP løsning, er du altid velkommen til at kontakte en af vores SAP specialister.